• Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding

Overzicht vogelsoorten op de Batouwe

ijsvogel

IJsvogel

(foto: Kees van Rijsbergen)

Door de bosrijke aanleg van onze golfbaan, gecombineerd met de vele waterpartijen hebben wij een uitgebreid assortiment aan vogels. Daarbij zorgen 110 nestkasten voor een goed onderkomen tijdens de broedtijd. Jaarlijks wordt via een broedvogelinventarisatie de verscheidenheid van deze vogels vastgesteld met een door Sovon ontwikkelde inventarisatiemethode; de Batouwe is een officiële Sovon-site. Er broeden jaarlijks 30 - 35 verschillende soorten, waarbij de ijsvogel heel bijzonder is. Maar ook roofvogels, zoals de sperwer, torenvalk en buizerd, en tevens de bosuil en steenuil. In de rietkragen horen we heel veel kleine karekieten met elkaar communiceren.

De nestkasten worden jaarlijks, na schoonmaak- en reparatiebeurt, geïnventariseerd en het resultaat wordt gerapporteerd aan de Stichting "Nestkast". De Batouwe is tot nu toe de enige golfclub in Nedderland, die hier aan meedoet. Onze kasten worden hoofdzakelijk bewoond door kool- en pimpelmezen.

Geniet van al dit moois als u op onze mooie baan een rondje loopt.

Onderstaand vindt u een overzicht van de vogelsoorten, die voorkomen op de Batouwe. In de (lees meer) staat nadere feitelijke informatie.

Aalscholver

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: (Great) Cormorant
 • Orde: Pelikaanachtigen
 • Familie: Aalscholvers
 • Periode: Gehele jaar
 • Toename/afname: Sterke toename
Lees meer
 

Blauwe reiger

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Grey Heron
 • Orde: reigerachtigen
 • Familie: reigers
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Boerenzwaluw

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: barn swallow
 • Orde: zangvogels
 • Familie: zwaluwen
 • Periode: zomergast en doortrekker
 • Bijzonderheden: de boerenzwaluw staat op de rode lijst
Lees meer
 
boomkruiper op de batouwe

Boomkruiper

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Short-toed Treecreeper
 • Orde: zangvogels
 • Familie: Boom kruipers
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename

 

Lees meer
 

Bosrietzanger

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: marsh warbler
 • Orde: zangvogels
 • Familie: zangers
 • Periode: zomergast
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Bosuil

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: tawny owl
 • Orde: uilen
 • Familie: uilen
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Buizerd

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: common buzzard
 • Orde: roofvogels
 • Familie: sperwers
 • Periode: het gehele jaar, doortrekker
 • Toename/afname: toename
Lees meer
 

Canadese gans (grote)

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Greater anada goose
 • Orde: eendvogels
 • Familie: eenden
 • Periode: gehel periode, wintergast
 • Toename/afname: sterke toename
Lees meer
 

Fazant

(foto: vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: Pheasant
 • Orde: hoendervogels
 • Familie: fazanten
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Fitis

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: willow warbler
 • Orde: zangvogels
 • Periode: zomergast
 • Familie: zangers
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Fuut

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: great crested grebe
 • Orde: fuutachtigen
 • Familie: futen
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: ongeveer toename
Lees meer
 

Gierzwaluw

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: common swift
 • Orde: zangvogels
 • Familie: Gierzwaluwen
 • Periode: zomergast
 • Toename/afname: onbekend
Lees meer
 

Grauwe gans

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Greylag Goose
 • Orde: eendvogels
 • Familie: eenden
 • Periode: gehele jaar, wintergast
 • Toename/afname: sterke toename
Lees meer
 

Groene specht

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Green Woodpecker
 • Orde: specht vogels
 • Familie: spechten
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: staat op rode lijst!
Lees meer
 

Grote bonte specht

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Great Spotted Woodpecker
 • Orde: specht vogels
 • Familie: spechten
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: toename
Lees meer
 

Holenduif

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: stock dove
 • Orde: zangvogels duifachtigen
 • Familie: Duiven
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: toename
Lees meer
 

Houtduif

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: wood pigeon
 • Orde: duifachtigen
 • Familie: duiven
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: lichte afname
Lees meer
 
ijsvogel op de batouwe

IJsvogel

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Kingfisher
 • Orde: Scharrelvogels
 • Familie: IJsvogels
 • Periode: Het gehele jaar
 • Toename/afname: Lichte afname
Lees meer
 

Kleine karekiet

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: reed warbler
 • Orde: zangvogels
 • Familie: zangers
 • Periode: zomergast
 • Toename/afname: toename
Lees meer
 

Knobbelzwaan

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Mute Swan
 • Orde: zangvogels, eendvogels
 • Familie: eenden
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: toename
Lees meer
 

Koekoek

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: Cuckoo
 • Orde: Koekoeksvogels
 • Familie: Koekoeken
 • Periode: Zomergast
 • Bijzonderheden: De koekoek staat op de rode lijst
Lees meer
 

Koolmees

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: great tit
 • Orde: zangvogels
 • Familie: mezen
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Meerkoet

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Coot
 • Orde: kraanvogel-achtigen
 • Familie: rallen
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: toename
Lees meer
 

Merel

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: (Common) Blackbird
 • Orde: zangvogels
 • Familie: lijsters
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Nijlgans

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Egyptian Goose
 • Orde: Eendvogels
 • Familie: eenden
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Oeverzwaluw

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: sand martin
 • Orde: zangvogels
 • Familie: zwaluwen
 • Periode: zomergast, doortrekker
 • Toename/afname: toename
Lees meer
 

Ooievaar

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: White Stork
 • Orde: Reigerachtigen
 • Familie: Ooievaars
 • Periode: Gehele jaar, zomergast
 • Toename/afname: Lichte toename
Lees meer
 

Patrijs

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: grey partridge
 • orde: hoendervogels
 • Familie: fazanten
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: afname, staat op de rode lijst
Lees meer
 

Pimpelmees

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Blue Tit
 • Orde: zangvogels
 • Familie: mezen
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Putter

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: Distelvink, Stonechat
 • Orde: zangvogels
 • Familie: vinken
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: toename
Lees meer
 

Ransuil

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: long-eared owl
 • Orde: uilen
 • Familie: uilen
 • Periode: het gehele jaar, wintergast
 • Toename/afname: lichte afname, staat op de rode lijst
Lees meer
 

Rietgors

(foto: vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: Reed Bunting
 • Orde: zangvogels
 • Familie: gorzen
 • Periode: gehele jaar , wintergast
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 
roodborstje op de batouwe

Roodborst

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: (European) Robin
 • Orde: Zangvogels
 • Familie: Lijsters
 • Periode: Het gehele jaar
 • Toename/afname: Lichte toename
Lees meer
 

Sperwer

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: (eurasian) sparrowhawk
 • Orde: roofvogels
 • Familie: sperwers
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: toename
Lees meer
 

Spreeuw

(foto: Kees van Rijsbergen

 • Overige namen: starling
 • Orde: zangvogels
 • Familie: spreeuwen
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: lichte afname
Lees meer
 

Staartmees

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: long-tailed bushtit
 • Orde: zangvogels
 • Familie: mezen
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename

 

Lees meer
 

Steenuil

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: little owl
 • Orde: uilen
 • Familie: uilen
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: lichte afname, staat op de rode lijst
Lees meer
 

Tjiftjaf

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: chiffchaff
 • Orde: zangvogels
 • Familie: zangers
 • Periode: doortrekker, zomergast, wintergast
 • Toename/afname: toename

 

 

Lees meer
 

Torenvalk

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: kestrel
 • Orde: roofvogels
 • Familie: valken
 • Periode: het gehele jaar, doortrekker
 • Toename/afname: constant

 

Lees meer
 

Tuinfluiter

(foto: vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: Garden Warbler
 • Orde: zangvogels
 • Familie: zangers
 • Periode: zomergast
 • Toename/afname: constant
Lees meer
 

Turkse tortel

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: collared dove
 • Orde: duifachtigen
 • Familie: duiven
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: constant
Lees meer
 

Vink

(foto: vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: Chaffinch
 • Orde: zangvogels
 • Familie: vinken
 • Periode: gehele jaar, zomergast, wintergast
 • Toename/afname: licht toename
Lees meer
 

Wilde eend

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Mallard
 • Orde: zangvogels
 • Familie: eenden
 • Periode: gehele jaar, wintergast, door trekker
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Winterkoning

(foto: vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: Winter Wren
 • Orde: zangvogels
 • Familie: winterkoningen
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Witte kwikstaart

(foto: Vogeldagboek.nl)

 • Overige namen: white wagtail
 • Orde: zangvogels
 • Familie: kwikstaarten
 • Periode: het gehele jaar
 • Toename/afname: lichte toename
Lees meer
 

Zanglijster

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Song Trush
 • Orde: zangvogels
 • Familie: lijsters
 • Periode: gehele jaar
 • Toename/afname: lichte afname
Lees meer
 

Zwartkop

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Overige namen: Blackcap
 • Orde: zangvogels
 • Familie: zangers
 • Periode: zomergast, wintergast, doortrekker
 • Toename/afname: toename

 

Lees meer