• Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding

Commissie Committed to Green en GEO

Natuur en natuurschoon creëren en behouden

De Batouwe is ruim 100 hectare groot en staat bekend om zijn fraaie, goed onderhouden baan met veel oog voor de natuur. Al dat fraais komt er niet vanzelf. De exploitatiemaatschappij is heel vaak bereid iets extra's te doen om het natuurschoon in en om de baan een handje te helpen. Het team van Greenkeepers doet er alles aan om de baan in optimale conditie te brengen en houden, met respect voor alles wat bloeit en leeft op onze golfbaan. Dit gebeurt mede aan de hand van een voor De Batouwe geschreven natuurbeheersplan. Een paar voorbeelden van onze natuur 'pareltjes' zijn de Heikikker in het voorjaar, waarvan het mannetje in de paringstijd hemelsblauw gekleurd is, of de Grote Keverorchis in de vroege zomer. Voor vogelliefhebbers onder u: ijsvogel, sperwer en torenvalk broeden bij ons op de baan.

Om dat allemaal te ondersteunen is in 1998 door de Exploitatiemaatschappij en de Vereniging de Commissie Committed to Green opgericht. Deze commissie stelt zich ten doel, actief bij te dragen aan het behoud en de verbetering van het milieu op de golfbaan. Dit gebeurt o.a. door het observeren en doen van tellingen in de baan. Hiermee wordt geprobeerd inzicht te krijgen in hoe flora en fauna zich ontwikkelen in de tijd. Commissieleden hangen nestkasten op, we hebben er ruim 100, en inventariseren het broedsucces in de kasten. Ook helpen de leden met het op orde brengen van de twee ooievaarsnesten en de nestgangen in de oeverzwaluwenwand. CtG is onderdeel van GEO en houdt zich bezig met de flora en fauna op de baan. In de herfst van 2017 is een nieuwe opzet van GEO gemaakt die er als volgt uitziet: 

Voor de GEO certificering zijn de volgende items van belang:

1.         Landschap en biotopen (flora en fauna)

2.         Water (beregening en drinkwater)

3.         Energie en hulpbronnen

4.         Product en ketenbeheer

5.         Milieukwaliteit

6.         Mens en samenleving

De CtG leden zullen zich inzetten om punt 1. landschap en biotopen te behartigen. Doel is de natuurwaarde en natuurbeleving zo hoog mogelijk te krijgen en te behouden. Belangrijk gegeven is dat in 2020 de "Green Deal" ingaat hetgeen betekent dat herbiciden, pesticiden en alle andere gewasbeschermingsmiddelen niet meer mogen worden gebruikt zonder speciale ontheffing. De GEO werkgroep wordt voorgezeten door de hoofdgreenkeeper Jannes Landkroon. CtG maakt deel uit van de werkgroep GEO met als aanspreekpunt Art Alblas en Piet Krijger. De GEO werkgroep komt circa 4 keer per jaar bijeen. De CtG leden zullen zelf initiatief ondernemen voor de flora en fauna. De GEO werkgroep zal zich nu richten op de hercertificering welke er in 2019 aankomt.

In 2011 hebben alle inspanningen van de commissie, de greenkeepers, de Exploitatiemaatschappij en de Vereniging na tot het felbegeerde certificaat 'Committed to Green' geleid. Inmiddels is De Batouwe al gehercertificeerd en gaan we voor de tweede hercertificering in 2019. Met GEO is een grote stap vooruit gezet op weg naar een zo duurzaam mogelijk functionerende golfvereniging. De CtG commissie verdeelt haar aandacht naast beleid en omgeving over de onderstaande interessegebieden, weergegeven als 'tegels' in deze website.:

 • Planten
 • Vogels
 • Vleermuizen
 • Vlinders en Libellen
 • Insecten
 • Amfibieën
 • Vissen en ander waterleven

Een aantal actieve leden heeft ieder één of meer van deze interessegebieden onder de aandacht. Zij gaan regelmatig de baan in, soms samen met een specialist, om waarnemingen te doen en om de resultaten van het natuurbeheersplan te meten. De resultaten worden doorgegeven aan wetenschappelijke instituten zoals Sovon, Floron, Ravon en natuurlijk Vogelbescherming Nederland. Met de laatste is een nieuw project gestart 'Committed to Birds'. De leden van de commissie zijn niet allemaal experts, maar leren van elkaar en van de externe specialisten. Belangstelling en liefde voor de natuur zijn hun drijfveer, een mooi en milieutechnisch goed golfterrein is hun doel!

Voorzitter CTG Art Alblas
Leden CtG Pieter den Boeft
Henk Folmer
Gail Groen
Piet Krijger
Axel Messing
Margreet Prager  
Hans Tetteroo
Helma Zijlstra
 
Greenkeper Jan Huibers
Headgreenkeeper Jannes Landkroon
Externe adviseurs:  
Vissen en amfibieën Drs. Jelger Herder
Vogels Louis van Oort
Vlinders en Libellen Drs. Karin Verspui
Planten Vacature
Vleermuizen Drs. Annelies Koopman

 

GEO-certificering (Golf Environment Organization)

Geo

 

Vanuit een duurzaamheidgedachte en de overtuiging dat golf een bijdrage kan leveren aan een gezond milieu voor iedereen is door belangenbehartigers van de golfsport (IGF, EGA, PGA etc.) het initiatief ontstaan van de oprichting van de GEO. Deze non-profit organisatie wordt ondersteund door de Europese Commissie. GEO heeft in de meeste Europese landen erkenning. Nederland (NGF) loopt op GEO-gebied voorop en steeds meer golfbanen hanteren een beleid dat er op is gericht om in natuur- en milieuopzicht verantwoordelijkheid te nemen. De Batouwe is koploper in Nederland op het gebied van duurzaamheid, milieuontlasting en natuurontwikkeling. Al in 2004 kreeg zij als eerste golfbaan in Nederland de Committed to Green certificering. Dit certificaat is in 2010 overgegaan in het meer omvattende GEO-certificaat. In 2011 was certificering hiervoor een feit. Iedere vier jaar wordt een audit uitgevoerd om te kijken of de baan en de bedrijfsvoering aan de eisen voldoen. In onderstaand schema is te zien welke onderdelen getoetst worden.

 • Landschap en biotopen:  Het beheer van de golfbaan in relatie tot de natuur
 • Water:  Wordt water effectief en zuinig gebruikt; dit geldt voor gebruik van water voor irrigatie en voor gebruik in de gebouwen
 • Energie en hulpbronnen:  Wordt er zuinig met energie omgegaan in het algemeen en bij de bedrijfsvoering in het bijzonder (gas en elektriciteit)
 • Product- en ketenbeheer:  Wordt er duurzaam ingekocht; worden de juiste bemestingsplannen gehanteerd
 • Milieukwaliteit:  Welke belasting heeft de bedrijfsvoering voor het milieu; hoe wordt het afval verwerkt en gescheiden en welke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt
 • Mens en samenleving:  Hoe wordt deze duurzame manier van werken gecommuniceerd met de leden en gasten.

GEO betekent veel meer dan een petfles in een daarvoor bestemde afvalbak doen. Het is een toetsing van de gehele bedrijfsvoering aan deze eisen en zelfs hoe het personeel, de leden en gasten hier over worden geïnformeerd en hier mee omgaan. GEO is dus behalve een belangrijke certificering, een way of living! Via de link kan meer informatie worden verkregen over GEO. Zie ook de pdf GEO rapportage De Batouwe: /pdf/Verslag GEO De Batouwe.pdf

Een korte engelstalige beschrijving is hieronder weergegeven:

GEO is the sustainability group founded to support the industry, helping golf deliver and be recognized for a positive impact for the people and nature it touches, now and in the future.
  
Inspiring golf to fully embrace sustainability and promoting a shared understanding of issues and solutions, working with and through industry associations and businesses.
Providing practical, straightforward online guidance programmes and mentoring, to make it easier for clubs, developments, and tournaments to ask the pertinent questions, improve now and in the future, and confidently share their successes.
Strengthening the reputation of golf clubs and developments and helping golf celebrate great golf environments on the basis of a new collection of verified real-world evidence and stories from villages, towns, and cities around the world.
Connecting the efforts and knowledge of the global golf community and recognizing people who are a part of golf’s sustainability movement.
GEO provides three programmes and also administers golf’s sustainability assurance, GEO Certified® - the symbol of great golf environments worldwide, available for Club and Course Operations, for Developments, and for Renovations.
 
 OnCourse® - free online programme to help clubs get more from sustainability
Legacy - guidance and mentoring with credible assurance for golf developments
GreenDrive - guidance , mentoring and communications for golf tournaments
 GEO is known for a positive outlook and collaborative approach, and we are proud to serve many people in and around golf: from course managers to course owners, land developers to governments, national federations to governing bodies.
As a not-for-profit organization, our work is made possible through support and input from a wide variety of stakeholders.  We are governed by a Board of Directors, Advisory Council, and Expert Working Groups.  We also seek input from a Stakeholder Network, a mechanism through which GEO collectively represents and advances its relationships with national and international golfing, government, environmental and civic organizations with the aim ensuring stakeholder involvement. 
Our guiding principles include the highest standard of credibility and transparency; commitment to real-world results throughout the global golf community; and an ethos of continual improvement and collaboration.