• Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding

Commissie Baan & Natuur

Golfen met oog voor de natuur

Doel.

Het Batouwe golfcomplex combineert golfbaan en natuur op een goede manier. Wij voelen een verantwoordelijkheid voor een duurzame beoefening van onze sport en we vinden de natuurlijke omgeving waarin we dat doen erg belangrijk. 

Vanuit de Commissie Baan & Natuur (voorheen Committed to Green, CTG) willen we ons steentje daaraan bijdragen.  Door de gezamenlijke inspanningen van onze commissie en de greenkeepers kent De Batouwe inmiddels een rijke biotoop en wordt veel aandacht gegeven aan flora en fauna met als gevolg een grote soortenrijkdom en een gevarieerd golflandschap.

Activiteiten.

De Batouwe is GEO gecertificeerd (Golf Environment Organization). In 2020 gaat de "Green Deal" in, hetgeen betekent dat herbiciden, pesticiden en alle andere gewasbeschermingsmiddelen niet meer mogen worden gebruikt zonder speciale ontheffing. Deze GEO-certificering kent een breed scala aan aspecten, zoals Landschap & Biotopen, Water, Energie- & hulpbronnen, Product-& Ketenbeheer, Milieukwaliteit en Mens & Samenleving. De meeste van deze onderwerpen vallen onder de verantwoordelijkheid van de BV, maar Landschap en Biotopen is al sinds jaar en dag een hoofdactiviteit van onze commissie. 

Technische baaninrichting, duurzaamheid en verantwoord beheer van een golfbaan zijn de laatste jaren steeds dichter bij elkaar gekomen en een geïntegreerde aanpak ligt dus voor de hand. De commissie B&N kijkt dus ook naar landschap en inrichting van de baan, dit in nauwe samenwerking met de Baancommissie – K&R&H (Kwaliteit&Regels&Handicap) die zich bezighoudt met de speltechnische conditie van de baan en de (qualifying) regels. 

Samenstelling.

De commissie Baan en Natuur telt een 10-tal vrijwilligers, die naast het golfen ook de natuur een warm hart toedragen. 

Art Alblas, voorzitter

Axel Messing

Gail Groen

Hans Tettero

Helma Zijlstra

Henk Folmer

Margreet Prager           

Piet Krijger, secretaris

Pieter den Boeft

De leden van de commissie zijn niet allemaal experts, maar leren van elkaar en van de externe specialisten. Belangstelling en liefde voor de natuur zijn hun drijfveer, een mooi en milieutechnisch goed golfterrein is hun doel! We gaan regelmatig de baan in, soms samen met een specialist, om waarnemingen te doen en om de resultaten van het natuurbeheersplan te meten. 

Bij de BV is voor alle genoemde GEO-aspecten een werkgroep actief onder leiding van hoofdgreenkeeper Jannes Landkroon. De commissie B&N is daarin ook vertegenwoordigd.

Een bijzonder vogeltje op onze baan is de IJsvogel: deze vogel is ook het symbool van de B&N -activiteiten. Klik even op het IJsvogeltje op de eerste pagina van de Batouwe website en je hebt direct een overzicht van ons werkveld en actuele berichten.

 

GEO-certificering (Golf Environment Organization)

Geo