• Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding

Overzicht enkele bijzondere planten op de Batouwe

Rietorchis (foto: Henk Jenner)

De flora - planten, struiken en bomen op de baan

De golfbaan (nu 25 jaar geleden aangelegd) is een ecologisch rijk gevarieerd mini-ecosysteem te midden van fruitbongerds en grasland. De baan heeft relatief veel waterpartijen en is tegen het Amsterdam Rijnkanaal gelegen. De Batouwe ligt in het rivierengebied tussen de Rijn/Lek en de Waal. De bodem in dit gebied is ooit gevormd door de rivieren en bestaat uit klei en wordt komgronden genoemd. Deze gronden ontstaan door het regelmatig overstromen van de rivieren waarbij de fijne klei tegen de oeverwallen werd afgezet. Door de eeuwenlange overstromingen en bezinkingen hebben zich dikke, metersdiepe, pakketten klei gevormd. Dit zijn niet de ideale omstandigheden die een grote soortenrijkdom aan bijzondere planten mogelijk maakt vergeleken met bijvoorbeeld een golfbaan in Zuidlimburg. Ondanks de rijkdom aan voedingsstoffen uit de klei is het streven om de toplaag zo ‘arm’ mogelijk te krijgen. De eerste positieve resultaten zijn er gezien de bijzondere grassoorten en orchideeën.

Nieuwe bomenaanplant is destijds gedaan binnen de bestaande beplanting en er is een parkachtig landschap ontstaan met een rijk gevarieerd bestand aan planten, struiken en bomen.

Op dit moment zijn er circa 200 soorten te vinden, waarvan de meesten alledaagse soorten zijn. De verwachting is dat door het inschakelen van specialisten het aantal soorten nog zeker zal stijgen.

In de “Tegel” Rapporten is een lijst van alle soorten opgenomen. In 2016 gaat deze lijst vernieuwd worden. Omdat het ondoenlijk is alle soorten te behandelen zijn alleen de voor het gebied zeldzame soorten opgenomen.

Het gaat hier om de orchideeënsoorten:
• Brede wespenorchis Epipactis helleborine
• Grote keverorchis (Neottia ovata, synoniem: Listera ovata)
• Rietorchis (Dactylorhiza majalis subspecies praetermissa, synoniem: Dactylorhiza praetermissa)

De grassoorten:
• Kamgras (Cynosurus cristatus)
• Veldgerst (Hordeum secalinum)

Overige soorten:
• Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes)
• Zeegroene zegge (Carex flacca)

Brede Wespenorchis

(foto: Internet)

 • Familie: Orchidaceae
 • Onderfamilie: Epidendroideae
 • Geslacht: Epipactis
 • Soort:  Epipactis helleborine
 • Algemene soort ("onkruid orchidee")

 

Lees meer
 

Grote keverorchis

(Foto: Internet)

 • Familie: Orchidaceae
 • Onderfamilie: Epidendroideae
 • Geslacht: Neottia
 • Soort: Neottia ovata (synoniem: Listera ovata )
 • Rode lijstsoort

 

Lees meer
 

Kamgras

(Foto: Internet)

 • Familie: Poaceae
 • Onderfamilie: Pooiidae
 • Geslacht Cynosurus
 • Soort: Cynosurus cristatus
 • Kensoort van iets armere gronden

 

Lees meer
 

Kruisbladwalstro

(foto: internet)

 • Orde: Gentianales
 • Familie: Rubiaceae
 • Geslacht: Cruciata
 • Soort: Cruciata laevipes
 • Rode lijst soort

 

Lees meer
 

Rietorchis

(foto: Kees van Rijsbergen)

 • Familie: Orchidaceae
 • Onderfamilie: Orchidoideae
 • Geslacht: Dactylorhiza (Handekenskruid)
 • Soort: Dactylorhiza majalis  subsp. Praetermissa
 • algemene soort in 2012 rode lijstsoort
Lees meer
 

Veldgerst

(foto: internet)

 • Familie: Poaceae
 • Onderfamilie: Pooideae
 • Geslacht: Hordeum (gerst)
 • Soort: Hordeum secalinum
 • Kensoort van de schralere gronden

 

Lees meer
 

Zeegroene zegge

(foto: internet)

 • Orde: Poales
 • Familie: Cyperaceae (Cypresgras familie)
 • Geslacht: Carex
 • Soort: Carex flacca
 • Rode lijst, vrij zeldzaam

 

Lees meer