Kamgras

 

Kamgras

(foto: Internet)

Kamgras, Cynosurus cristatus, was vroeger een zeer algemene grassoort totdat kunstmest zijn intrede deed en hij uit het boerenland verdween. Kamgras treffen we aan in beweide graslanden op matig vochtige tot vrij droge graslanden, die basisch tot vrij zuur kunnen zijn. Ook in bermen en op dijkhellingen vind je het Kamgras. Het gaat er om dat er geen overmaat aan meststoffen in de bodem zit. Op De Batouwe komt kamgras hier en daar weer voor langs de noordgrens wat een teken is dat de bemesting teruggedrongen kan worden ook op onze rivierklei gronden.
Kamgras is een in kleine dichte pollen groeiende opvallende soort uit de Grassenfamilie of Poaceae (lengte 20 tot 60 cm) en staat op de rode lijst van planten als gevoelig. Het gras heeft rechtopstaande bloeistengels met een vrij dichte aar, waarin je twee typen aartjes kunt onderscheiden. Dat kan vooral als de bloei optimaal is, want dan staan de aartjes wijd uit van de as van de bloeiwijze. Uit de helft van de aartjes, de vruchtbare, zie je de meeldraden en fijn verdeelde stempels steken. De andere helft van de aartjes bevat geen bloemetjes en deze steriele aartjes hebben de vorm van kammen. De as van de aar is zigzagvormig.
Soms bloeit het gras tweemaal zowel in juni als in augustus