• Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding

Zoogdieren

De vleermuisbunker op de landtong van Appel 7 waarin de klimaatcondities (vochtigheid) nog steeds niet optimaal zijn voor vleermuizen.

Op De Batouwe komen verschillende zoogdieren voor waarvan sommigen heel bekend zijn zoals de vossen, konijnen en hazen en anderen die echt onbekend zijn zoals de vleermuizen, (woel)muizen en de marterachtigen die voornamelijk 's-nachts actief zijn. Een hulpmiddel dat door de greenkeepers wordt ingezet  is de video camera met infrarood en bewegingsdetector. Vooral de filmpjes van de vossen (moertje met haar jongen) zijn vertederend.

De volgende zoogdieren hebben een plekje op onze golfbaan of zijn er regelmatig gast:

 • Egel
 • Bruine rat
 • Haas
 • Konijn
 • Marterachtigen: wezel en bunzing
 • Muskusrat of Bisamrat
 • Muizensoorten: woelmuis en anderen soorten. Deze zijn (nog) niet nader beschreven
 • Vleermuizen: tot 2015 hadden we zes soorten
 • Vos

Vleermuizen

We hebben op De Batouwe een aantal soorten vleermuizen en om hun leefomstandigheden te verbeteren is actie genomen. Begonnen is met het inroepen van professionele hulp. De vleermuisspecialiste Annelies Koopman van de Vleermuiswerkgroep Gelderland ondersteunt nu CtG waarbij Gerard de Kock het aanspreekpunt is. Op haar aanraden is de huisvesting voor vleermuizen verbeterd door een aantal speciale vleermuiskasten op te hangen in bomen. Hiervoor zijn (relatief) grote houtbeton vleermuiskasten aangeschaft. We hopen dat ze gebruikt gaan worden als schuilplaats en natuurlijk als broedkamer. In 2014 (najaar) waren er al vleermuizen gezien in de kasten, hetgeen positief is want meestal duurt het een aantal jaren voordat vleermuizen in zo'n kast willen gaan zitten. Annelies gaat ook kijken hoe de vleermuisbunker op Appel 7 achter de schuilhut, verbeterd kan worden want tot nu toe hebben we nog geen bewoners in de bunker. Waarschijnlijk is de luchtvochtigheid te hoog en ook zou de vliegopening niet de juiste afmetingen hebben. Het probleem is waarschijnlijk dat het (te)moeilijk is om in een relatief kleine bunker het microklimaat binnenin gelijkmatig en optimaal voor vleermuizen te krijgen en te houden.

Vleermuizen zijn belangrijke dieren voor de golfbaan, vandaar ook dat we ze hier en daar proberen te helpen. Vleermuizen eten in de periode mei tot oktober ongeveer 40.000 insecten per individu waardoor de insectendruk op onze grasmat lager kan worden en mogelijk minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

In 2016 wordt een inventarisatie gedaan naar de vleermuizen op de baan en de resultaten zullen opgenomen worden in het landelijk bestand. De soorten die op GC De Batouwe zijn gedetecteerd en/of gezien tot en met 2013 zijn:

 • Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
 • Laatvlieger (Eptesicus serotinus)
 • Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)
 • Watervleermuis (Myotis daubentonii)
 • Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)
 • Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus)

Bruine rat

(foto: Martin Braak)

 • Orde: Rodentia (Knaagdieren)
 • Familie: Muridae: (Muisachtigen)
 • Geskacht: Rattus (Echte ratten)
 • Soort: Rattus norvegicus
 • zeer succesvol zoogdier, komt vrijwel overal ter wereld voor
Lees meer
 

Bunzing

(foto: Internet)

 • Orde: Carnivora (Roofdieren)
 • Familie: Mustelidae (Marterachtigen)
 • Geslacht: Mustela (Kleine marters)
 • Soort: Mustela putorius
 • Felle rover, algemeen

 

Lees meer
 

Egel

(foto: www.Vogeldagboek.nl)

 • Orde: Eulipotyphia (insecteneters)
 • Familie: Erinaceidae (Egels)
 • Geslacht: Erinaceus
 • Soort: Erinaceus europaeus
 • Algemeen, solitair en niet territoriaal
Lees meer
 

Dwergvleermuis

(foto: internet wikipedia)

 • Familie: Vespertilionidae (Gladneuzen)
 • Geslacht: Pipistrellus (Dwergvleermuizen)
 • Pipistrellus pipistrellus
 • een van de meest voorkomende en kleinste vleermuissoorten, vooral rond bebouwing

 

Lees meer
 

Gewone grootoorvleermuis

(foto: www.digitalnature.org)

 • Familie: Vespertilionidae (Gladneusvleermuizen)
 • Geslacht: Plecotus (Grootoorvleermuizen)
 • Soort: Plecotus auritus
 • Grote vleermuis met echt grote oren

 

Lees meer
 

Haas

(foto: www.vogeldagboek)

 • Orde: Lagomorpha (Haasachtigen)
 • Familie: Leporidae (Hazen en konijnen)
 • Geslacht: Lepus
 • Soort: Lepus europaeus
 • Cultuurvolger, algemeen
Lees meer
 

Konijn

(foto: vogeldagboek.nl)

 • Orde: Lagomorpha (Haasachtigen)
 • Familie: Leporidae (Hazen en konijnen)
 • Geslacht: Oryctolagus
 • Soort: Oryctolagus cuniculus
 • Zeer algemeen mede door uitzetten door de mens
Lees meer
 

Laatvlieger

(foto: internet wikipedia)

 • Familie: Vespertilionidae (Gladneuzen)
 • Geslacht: Eptesicus (Laatvliegers)
 • Eptesicus serotinus
 • Grote vleermuis, met een langzame fladderende vlucht

 

Lees meer
 

Mol

(foto: www.digitalnature.org)

 • Orde: Eulipotyphia (Insecteneters)
 • Familie: Talpidae (Mollen)
 • Geslacht: Talpa
 • Soort: Talpa europaea
 • Algemeen, uniek ondergronds levend zoogdier
Lees meer
 

 

Rosse vleermuis

(foto: internet wikipedia)

 • Familie:Vespertilionidae (Gladneuzen)
 • Geslacht: Nyctalus (Rosse vleermuizen)
 • Soort: Nyctalus noctula
 • Snelle jagers in zwermen

 

Lees meer
 

 

Ruige dwergvleermuis

(foto: www.digitalnature.org)

 • Familie: Vespertilionidae (Gladneuzen)
 • Geslacht Pipistrellus
 • Soort: Pipistrellus nathusii
 • Voornamelijk overwinteraar in Nederland
Lees meer
 

Vos

(foto: www.vogeldagboek.nl)

 • Orde: Carnivora: (Roofdieren)
 • Familie: Canidae (Hondachtigen)
 • Geslacht: Vulpes
 • Soort: Vulpes vulpes
 • In Nederland nog het grootste roofdier
Lees meer
 

 

Watervleermuis

(foto: www.digitalnature.org)

 • Familie: Vespertilionidae (Gladneuzen)
 • Geslacht: Myotis
 • Soort: Myotis daubentonii
 • Echte jager over het wateroppervlak
Lees meer
 

Wezel

(foto: www.vogeldagboek.nl)

 • Orde: Carnivora (Roofdieren)
 • Familie: Mustelidae (Marterachtigen)
 • Geslacht Mustela
 • Soort: Mustela nivalis
 • Kleinste roofzoogdier, algemeen
Lees meer