Ruige dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis, pipistrellus nathusii

(foto: digitalnature.org)

De ruige dwergvleermuis is een overwinteraar in Nederland (tot nu toe). Normaliter huist deze soort in Oost- en Midden Europa, vooral in de Baltische staten. Hij is iets groter en forser vergeleken met de gewone dwergvleermuis. De vleugels zijn breder en langer en hebben een spanwijdte van 22 to 25 cm. Vanaf augustus beginnen ze naar het westen te trekken en overwinteren ze in de bekende spleten in muren en rotsen, holle bomen et cetera. Ze jagen vroeg in de avond in rechte lijnen op 4 tot 15 m hoogte op grotere insekten langs paden bosranden en ook boven water. Het mannetje eigent zich een territorium toe waar één tot tien vrouwtjes in verzamelen. De jongen worden bijna allemaal tegelijkertijd in kraamkolonies geboren waar zich tot wel 200 vrouwtjes kunnen verzamelen. Na drie dagen gaan de ogen open en na drie weken kunne ze vliegen.