• Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding
  • Nieuwe afbeelding

Vissen

 

Bittervoorn (foto: internet)

Sinds 2007 worden de waterpartijen van De Batouwe bemonsterd om te zien welke vissoorten er voorkomen en om een idee te krijgen over de aantallen. Waar van te voren gedacht werd aan een visgemeenschap bestaande uit vooral algemene soorten werden er ook enkele zeldzame en (streng) beschermde vissoorten aangetroffen. De bemonsteringen en bijbehorende systematiek wordt gedaan door een specialist van RAVON met assistentie van CtG.

Met grote schepnetten wordt langs de kanten gevist maar ook wordt er elektrisch gevist. Het grote voordeel is dat je snel een goed beeld krijgt wat er in waterpartij zit zonder dat de vissen beschadigen. Ze worden alleen maar even verdoofd door het potentiaalverschil tussen kop en staart. Daardoor komen ze naar het wateroppervlak waar ze bekeken kunnen worden, zonder ze uit het water te hoeven halen. In totaal zijn er sinds 2007 ruim 1500 vissen gevangen op de golfbaan, verdeeld over maar liefst vijftien soorten. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de soorten en het aantal gevangen exemplaren.

1 Baars Perca fluviatilis
2 Bermpje Barbatula barbatula
3 Bittervoorn Rhodeus amarus
4 Blankvoorn Rutilus rutilus
5 Brasem Abramis brama
6 Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus
7 Grote modderkruiper Misgurnus fossilis
8 Kleine modderkruiper Cobitis taenia
9 Kolblei Blicca bjoerkna
10 Marmergrondel Proterorhinus semilunaris
11 Riviergrondel Gobio gobio
12 Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus
13 Snoek Esox lucius
14 Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius
15 Zeelt Tinca tinca

De baars, blankvoorn, brasem, kolblei, driedoornige stekelbaars zijn algemeen voorkomende soorten die in Nederland in bijna elk water zijn aan te treffen. Op de golfbaan zijn echter ook een aantal soorten gevangen die meer gebonden zijn aan heldere plantenrijke wateren. Zulke wateren zijn talrijk aanwezig op de golfbaan en dat was ook terug te zien in de vangsten van zogenaamd “plantminnende soorten” zoals de zeelt, snoek, ruisvoorn, bittervoorn, grote- en kleine modderkruiper en tiendoornige stekelbaars. In 2015 is een nieuwe soort de riviergrondel gevangen. Alle hier genoemde soorten worden hieronder besproken. Over het algemeen mag gesteld worden dat Golfbaan de Batouwe beschikt over een gevarieerde en bijzondere visfauna waar iedere waterbeheerder blij mee zou zijn. Iets waar we met zijn allen trots en zuinig op mogen zijn!

3 Doornige Stekelbaars

(foto: internet)

 • Klasse: Straalvinnigen
 • Orde: Gasterosteiformes
 • Familie: Gasterosteidae
 • Geslacht: Gasterosteus
 • Soort: Gasterosteus aculeatus

 

Lees meer
 

Tiendoornige stekelbaars

(foto: internet)

 • Orde: Gasterosteiformes
 • Familie: Gasterosteidae
 • Geslacht: Pungitius
 • Soort: Pungitius pungitius
 • Algemene soort in ondiepe wateren

 

Lees meer
 

Baars

(foto: Jelger Herder)

 • Orde: Baarsachtigen
 • Familie: Echte baarzen
 • Geslacht: Perca
 • Soort: Perca fluviatilis
 • Pionier nieuwe wateren

 

Lees meer
 

Bermpje

(foto: Jelger Herder)

 • Orde: Karperachtigen
 • Familie: Steenkruipers
 • Geslacht: Bermpjes
 • Soort: Barbatula barbatula 
 • Nachtjager
Lees meer
 

Bittervoorn

(foto internet)

 • Orde: Karperachtigen
 • Familie: eigenlijke karpers
 • Soort: Rhodeus amarus
 • Beschermde soort, rode lijst, kwetsbaar
 • Bijzondere voortplanting

 

Lees meer
 

Blankvoorn

(foto: www.digitalnature.org)

 • Orde: Karperachtigen
 • Familie: Eigenlijke karpers
 • Geslacht: Rutilus
 • Soort: Rutilus rutilus
 • Meest algemene soort in Nederland
Lees meer
 

 

Brasem

(foto internet)

 • Orde: Karperachtigen
 • Familie: Eigenlijke karpers
 • Geslacht Abramis
 • Soort: Abramis brama
 • Algemene soort, bodemwoeler

 

Lees meer
 

Grote modderkruiper

(foto: Internet)

 • Orde: Karperachtigen
 • Familie: Modderkruipers
 • Geslacht: Misgumus
 • Soort: Misgurnus fossilis
 • Rode lijst soort

 

Lees meer
 

Kleine modderkruiper

(foto: Jelger Herder)

 • Orde: Karperachtigen
 • Familie Modderkruipers
 • Geslacht Cobitis
 • Soort: Cobitis taenia
 • Nachtjager
Lees meer
 

Kolblei

(foto: Ecomare)

 • Orde: Karperachtigen
 • Familie: Eigenlijke karpers
 • Geslacht: Blicca
 • Soort: Blicca bjoerkna
 • Algemene soort

 

Lees meer
 

Marmergrondel

(foto: www.digitalnature.org)

 • Orde: Baarsachtigen
 • Familie: Grondels
 • Geslacht: Proterorhinus
 • Soort: Proterorhinus semilunaris
 • Uitheemse soort (exoot)
Lees meer
 

Riviergrondel

(foto: Jelger Herder)

 • Orde: Karperachtigen
 • Familie: Eigenlijke karpers
 • Geslacht: Gobio
 • Soort: Gobio gobio
 • Algemeen in beken en rivieren

 

Lees meer
 

Ruisvoorn

(foto: internet)

 • Orde: Karperachtigen
 • Familie: Eigenlijke karpers
 • Geslacht Scardinius
 • Soort: Scardinius erythrophthalmus
 • Algemeen in helder water

 

Lees meer
 

Snoek(je)

(foto: Gerard de Cock)

 • Orde: Snoekachtigen
 • Familie: Snoeken
 • Geslacht: Esox
 • Soort: Esox lucius
 • Algemene roofvis
Lees meer
 

 

Zeelt

(foto: internet)

 • Orde: Karperachtigen
 • Familie: Eigenlijke karpers
 • Geslacht: Tinca
 • Soort: Tinca tinca
 • Algemene soort

 

Lees meer