Ruisvoorn

(foto: Ravon)

De ruisvoorn, ook wel rietvoorn of rode rijer genoemd, wordt ongeveer 35 cm lang en weegt dan ruim 500 g. De grootste die tot op heden in Nederland is aangetroffen was 46 cm lang en woog 1600 gram.

De ruisvoorn is een licht afgeplatte vis, die in het volwassen stadium steeds hoger en steviger wordt. Hij heeft felrode buikvinnen, aarsvin en staartvin. De rode vinnen worden meer uitgesproken naarmate de vis groter wordt. De kleur kan naar gelang leeftijd en milieu variëren van groenzilverachtig zoals bij de blankvoorn tot goudkleurig. Opvallend is de bovenstandige bek.

Ruisvoorn wordt vaak met de blankvoorn verward. Er zijn wel enkele verschillen:

·       De blankvoorn heeft een rood/oranje vlek boven de pupil.  Het oog van de ruisvoorn is egaal geelachtig.

·       De rugvin van de ruisvoorn is verder naar achteren geplaatst.

·       De bek van de ruisvoorn is bovenstandig, van de blankvoorn eindstandig.

De ruisvoorn komt vooral voor in iets voedselrijker en helder water met veel waterplanten en is vaak in de buurt van het wateroppervlak te vinden. Ze leven in kleine scholen aan het oppervlak en zoeken daar ook hun voedsel. Naast insecten en zaden, eten ruisvoorns ook veel waterplanten. Er wordt vanaf mei gepaaid bij watertemperaturen van meer dan 18 o C in ondiepe oeverzones tussen waterplanten. De jonge rietvoorns eten veel plantaardig materiaal. Oudere dieren leven vooral van insecten en andere ongewervelden die zich tussen de planten en aan het wateroppervlak bevinden.