Riviergrondel

 

De riviergrondel, Gobio gobio , is een langgerekte cilindervormige vis uit de familie van de karpers. De flanken zijn grijs met een blauwe tint met vage donkere vlekken. De bek is onderstandig met in elke hoek een bekdraad. De soort kan circa 20 cm lang worden. Jonge barbeel heeft een vergelijkbare lichaamsbouw en is van riviergrondel te onderscheiden doordat barbeel vier bekdraden heeft. In de grote rivieren leeft nog een nieuwe importsoort: de w itvingrondel. Deze soort  vertoont veel gelijkenis met de riviergrondel maar heeft in tegenstelling tot deze soort gekielde schubben op de nek en rug.

De riviergrondel komt voor ten noorden van de Alpen en Pyreneeën tot aan Azië, in het noorden en zuiden van Europa ontbreekt de soort. De soort prefereert stromend water met een zandige bodem zoals beken en rivieren maar wordt ook aangetroffen in meren, kanalen en poldersloten op plaatsen waar sprake is van enige stroming. De paai vindt vanaf april plaats in groepjes waarbij één vrouwtje met één of meerdere mannetjes paait boven stromende zandige of grindrijke bodems. Het voedsel bestaat uit kleine kreeftachtige en slakjes, maar ook plantaardig materiaal zoals draadalgen wordt gegeten.

De riviergrondel is in Nederland een algemene vissoort in de meeste beken en riviertjes. In de grote rivieren is de soort mogelijk achteruitgegaan door de opkomst van de witvingrondel aan het einde van de 20 e  eeuw. De slechte waterkwaliteit in de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft hier mogelijk een rol bij gespeeld. Het is onbekend of de witvingrondel een bedreiging vormt voor de populaties in kleinere rivieren en beken. De Riviergrondel is opgenomen in de Visserijwet zonder beperkingen.