Bermpje

Bermpje (foto Jelger Herder)

Het bermpje ( Barbatula barbatula ) behoort tot de modderkruipers en is een klein langgerekt visje dat 15 cm lang kan worden en iets forser gebouwd is dan de kleine modderkruiper. Hij heeft een voorkeur voor relatief ondiep water (10-25cm) dat middelmatig snel stroomt. Hij verbergt zich hier overdag onder en tussen objecten zoals stenen en hout. Hij kan echter ook in de oeverzone van rivieren voorkomen, zij het dan minder talrijk. In Nederland komt het bermpje algemeen voor op de hogere zandgronden waar veel geschikte wateren aanwezig zijn. In het westen van het land komt het bermpje echter niet voor. Het bermpje was tot 2010 wettelijk beschermd maar is daar in 2010 vanaf gehaald en verplaatst naar de visserijwet. Het bermpje staat niet op de Rode lijst.

Op de golfbaan : het bermpje was een grote verrassing op golfbaan. Het is een typische soort van beken en stromend water en we hadden de soort daarom niet verwacht in het stilstaande “polderwater” van de golfbaan. Het eerste bermpje vingen we bij de waterinlaat aan de rand van de golfbaan, hier wordt het water ingelaten en wordt er dus op een onnatuurlijke manier toch stroming gecreëerd. In 2011 vingen we het bermpje tot onze verbazing ook in een van de oude stilstaande sloten waarin ook grote modderkruiper en kleine modderkruiper voorkomen. Dit is gezien de eisen van de onderlinge soorten een vreemde en mogelijk unieke situatie in Nederland: alle drie de soorten modderkruipers in een sloot!