Rosse vleermuis

Rosse vleermuis, Nyctalus noctula

(foto: www.vleermuissitevoorkids.nl)

De rosse vleermuis is een van de grotere vleermuizen met een spanwijdte van 32 tot 45 cm. Het zijn snelle vliegers (tot 50 km/uur) die liefst grotere insecten eten en deze in de lucht verorberen. Ze vliegen hoog tot 40 meter en vaak in zwermen. Als ze trekken dan kunnen ze zelfs samen met zwaluwen overdag worden gezien. De paartijd is van augustus tot oktober, waarbij de mannetjes een territorium verdedigen tegen andere mannetjes en ze soms tot wel 20 vrouwtjes kunnen lokken. Zelfs in de winter kan de paartijd doorgaan waarbij slapende vrouwtjes worden bevrucht. In mei ontstaan de kraam kolonies van 20 tot 40 vrouwtjes. Opvallend is dat de jongen als ze klein zijn worden meegedragen naar andere verblijfplaasten. Na vijf tot zeven weken gaan de jongen zelf op jacht. Het is een algemene soort die evenwel in Nederland achteruitgaat. Ze gebruiken voornamelijk bomen en een enkele keer een vleermuiskast.