Brede Wespenorchis

 

Brede wespenorchis ( Epipactus helleborine subsp. helleborine )

(foto: internet)

Alle orchideeën in Nederland zijn wettelijk beschermd door de flora- en faunawet. Helaas gaat het nog steeds niet goed met de orchideeën. Een belangrijke oorzaak is de eutrofiëring door vermesting, grondwater onttrekking waardoor plaatselijk verdroging ontstaat en in het algemeen door het veranderen van de plaatselijke leefomgeving van de orchideeën. Een uitzondering vormt de Brede wespenorchis die juist wel aan het uitbreiden is en tegenwoordig op veel (onverwachte) plaatsen voorkomt b.v. in achtertuinen en plantsoenen. Waarschijnlijk komt dit door (nieuw) opgebrachte kalkrijke grond/zand/aarde. Orchideeën zijn dé ambassadeursoorten voor de planten in Nederland. Voor de Batouwe geldt dit ook en daarom is het een goede zaak dat we tenminste drie soorten orchideeën hebben. Dit komt mede doordat de greenkeepers er naar streven om de bodem, van de gronden buiten de eigenlijke speelgronden, zo arm mogelijk te krijgen. Daardoor krijgen meer soorten de kans zich te vestigen.

De Brede wespenorchis komt in heel Europa voor, het meest in loofbossen. De plant vormt wortelstokken met vaak zowel bloeiende stengels als alleen bladdragende stengels. De bloemen van orchideeën zijn ingewikkeld van bouw en vaak alleen gericht op een bepaald insect voor de bestuiving.  In dit geval zijn het bijna uitsluitend wespen die in het verdiepte deel van de lip de honing vinden en op hun beurt de stuifmeelklompjes meenemen naar een volgende bloem. Hierdoor is zelfbestuiving binnen een bloem niet mogelijk maar vaak zorgen de insecten wel voor zelfbestuiving door heen en weer te kruipen in dezelfde bloem.