Torenvalk

(foto: Vogeldagboek.nl)

Beschrijving

De rug van de torenvalk is roodbruin van kleur en bedekt met een donkere tekening. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden door de grijze kop en de grijze staart. Op de staart van het vrouwtje bevinden zich donkere dwarsbanden, maar de staart van beide geslachten is voorzien van een zwarte eindband.

In de vlucht valt de torenvalk vooral op door de korte, spitse vleugels en de lange rechte staart. Ook hangt de vogel vaak biddend in de lucht, waarbij door een gespreide staart en het klapwieken van de vleugels dezelfde positie aangehouden wordt. Door stil in de lucht te hangen kan de vogel bewegingen op de grond gemakkelijker opsporen, waarna de prooi zoals muizen vanuit een stootduik gevangen wordt.

Het nest wordt vaak gebouwd op de restanten van een oud nest van bijvoorbeeld duiven of andere roofvogels. Tegenwoordig broedt de torenvalk ook op richels van gebouwen in steden.

Broeden

 • Broedperiode: april - juni
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 1
 • Aantal eieren: 4 - 6
 • Incubatie: 27 - 29 dagen
 • Nestduur: 27 - 32 dagen
 • Kleur eieren: witachtig met roodbruine vlekken
 • Aantal broedparen: ruim 5.000

Kenmerken

 • Lengte: 31 - 37 cm
 • Spanwijdte: 68 - 78 cm
 • Gewicht: 200 - 230 gram
 • Maximale leeftijd: 16 jaar
 • Snavel: haakvormige snavel
 • Poten: klauwen

Herkenning

Opvallende kenmerken: biddend langs autosnelwegen of zittend op paaltjes en verkeersborden langs de weg.

Gedrag: zoekt al biddend naar voedsel. Is een veldmuis in het vizier, dan duikt de torenvalk met grote snelheid op deze prooi. Torenvalken jagen vooral op veldmuizen.

Kleed: het mannetje verschilt van het vrouwtje door een grijsblauwe kop en grijsblauwe ongebandeerde stuit en staart met een donkere eindband. Zowel het mannetje als vrouwtje hebben een donkere baardstreep, roodbruine mantel en vleugels met fijne zwarte vlekken. De borst is licht van kleur eveneens met donkere vlekken. De staart en stuit van het vrouwtje is bruin en is fijn donker gebandeerd.

Versrpeiding

Europese verspreiding: de torenvalk komt overal in Europa voor, behalve in IJsland.

Trekroute: Continentaal Europa.

Overwinteringsgebied: Nederlandse broedvogels overwinteren voor het overgrote deel ook gewoon in Nederland. Een deel van de Scandinavische en Noordoost-Europese populatie overwintert ook hier.