Ooievaar

(foto: Kees van Rijsbergen)

Beschrijving

De ooievaar is een grote, opvallende vogel die door de meeste mensen meteen herkend wordt. De aanwezigheid wordt vaak kenbaar gemaakt door een luid snavel geklepper, vooral als de partners elkaar op het nest begroeten.De ooievaar bouwt het grote nest van takken meestal op daken van gebouwen, hoogspanningsmasten, bomen en speciaal daarvoor geplaatste platforms.Hetzelfde paartje maakt meerdere jaren gebruik van hetzelfde nest. Doordat de vogels het nest ieder jaar uitbreiden kan het nest uiteindelijk zo groot worden dat kleinere vogelsoorten het ooievaarsnest gebruiken om hun eigen nest te bouwen. Het voedsel van de ooievaar bestaat uit insecten en kleinere dieren zoals kikkers en muizen. De vogel zoekt het voedsel meestal in vochtige weiden, moerassen en ondiep water. 

Mede door het verdwijnen van geschikt leefgebied is het aantal ooievaars in Nederland sterk achteruit gegaan. Door herintroductieprojecten heeft de populatie zich enigszins kunnen herstellen. De ooievaar overwintert in het midden en het zuiden van Africa, vogels uit herintroductieprojecten blijven gewoonlijk het hele jaar in Nederland.

Broeden

 • Broedperiode: eind maart - juli
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 1
 • Aantal eieren: 2 - 6
 • Incubatie: 33 - 34 dagen
 • Nestduur: 58 - 64 dagen
 • Kleur eieren: kalkwit of doorzichtig geel, zonder tekening
 • Aantal broedparen: minder dan 500

Kenmerken

 • Lengte: 95 - 110 cm
 • Spanwijdte: 180 - 215 cm
 • Gewicht: 3.5 - 4.5 kilo
 • Max. leeftijd: 30 jaar
 • Snavel: rode lange puntige snavel
 • Poten: rode lange poten

Herkenning

Opvallende kenmerken: onmiskenbare zwart - wit vogel met rode snavel en poten.

 

Kleed: het verenkleed is voornamelijk wit met op de vleugels nog wat zwart.

Verspreiding

Europese verspreiding: Oost-Europa en Spanje herbergen de grootste aantallen ooievaars. In Polen bijvoorbeeld, zijn ooievaars een echt karakteristiek onderdeel van het landschap. Er zijn taferelen te zien zoals die vroeger ook in Nederland gemeengoed waren. ooievaars zijn echte leifhebbers van een warm tot gematigd klimaat. In koudere gebieden (Scandinavie, IJsland, UK en Ierland) worden ze niet of nauwelijks aangetroffen.

Trekroute: Nederlandse ooievaars volgen de trekroute via Spanje en maken via Gibraltar de oversteek naar Africa (de westelijke route). De meeste andere (vooral Oost-Europese) ooievaars maken gebruik van de oostelijke route via Turkije en Israel.

Overwinteringsgebied: tropisch (West-) Africa