Canadese gans (grote)

(foto: Kees van Rijsbergen)

Beschrijving

 

De canadese gans is een vreemde eend in de bijt. Deze forse ganzensoort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika: Alaska, Canada en de noordelijke overige staten van de VS. Echte wilde canadese ganzen zijn zeer zeldzaam, maar daar staat tegenover, dat deze gemakkelijk herkenbare soort veelvuldig in Nederland voorkomt: het zijn allen afstammelingen van vogels die voor de jacht zijn uitgezet, aangevuld met siervogels, die in de 17de eeuw in Engelse parken werden uitgezet. Vooral in de natte delen van Nederland weet de canadese gans zich uitstekend te handhaven. Er gaan stemmen op dat deze uitheemse ganzensoorten de inheemse soorten direct beconcurreren, maar in de praktijk valt dat erg mee. Wel is het zo dat canadese ganzen in Nederland regelmatig kruisen met andere ganzensoorten, terwijl dit in het oorspronkelijke leefgebied niet of nauwelijk aan de orde is. In Noord-Amerika leeft bovendien nog de kleine canadese gans (Hutchins' canadese gans). In Nederland is deze zéér zeldzaam. De grote canadese gans is een soort die zijn verspreidingsgebied bijzonder snel weet uit te breiden. Jonge vogels zijn pas na twee jaar geslachtsrijp. Naast de broedende vogels is er dus nog een aanzienlijke groep jonge vogels aanwezig, die nog niet aan de voortplanting meedoen.

Broeden

 • broedperiode: vanaf begin april
 • koloniebroeder: nee
 • aantal legsels: 1
 • aantal eieren: 5 - 6 (soms 2 - 11)
 • incubatie: 28 dagen
 • nestduur: 50 - 60 dagen
 • kleur eieren: roomwit
 • aantal broedparen: ruim 4.000

Kenmerken

 • Lengte: 90 - 100 cm
 • Spanwijdte: 160 - 175 cm
 • Gewicht: 3 - 6 kg
 • Max. leeftijd: 10 - 15 jaar
 • Snavel: zwarte eendensnavel
 • Poten: zwart met zwemvlies

Herkenning

Opvallende kenmerken: zwarte hals, witte keelband en borst. Luide gakkende roep.

Gedrag: vaak in grote troepen die zowel op land als op water foerageren. Vliegen met uitgestrekte hals in V-formatie of in rafelige linies. Vleugels zijn lang en breed en vliegt daardoor zwaar. Vormt in de lente paartjes en heeft territorium op eilandjes of geïsoleerde oevers van een meer.

Kleed: zwarte hals en kop met een opvallende witte kinbaard en zonder wit voorhoofd zoals bij brandganzen. Rest van het lichaam is bruinachtig.

Verspreiding

Europese verspreiding: in Groot-Brittannië komt de canadese gans zeer veel voor en is daar ook al lang aanwezig. Ook in Scandinavië, Duitsland, België en Nederland komt deze exoot inmiddels veelvuldig voor.

Trekroute: continentaal Europa.

Overwinteringsgebied: canadese ganzen overwinteren in kleine aantallen in Nederland. Ook enkele vogels uit Zweden komen in Nederland overwinteren.