Pimpelmees

(foto: Kees van Rijsbergen)

Beschrijving

De pimpelmees is door de bonte kleuren een gemakkelijk te herkennen vogel. die enigszins lijkt op de koolmees. De pimpelmees is echter duidelijk kleiner en heeft een blauwe in plaats van een zwarte kruin. De vogel is ook goed te herkennen aan de witte wangen met de zwarte oogstreep. Doordat  de pimpelmees erg klein en licht is, kan de vogel probleemloos ondersteboven aan een dunne tak hangen.

De roep van de pimpelmees klinkt als tsi tsi tsit , de zang is een hoog si si sirr . Het hoofdvoedsel van de pimpelmees bestaat uit insecten, die de vogel in tegenstelling tot veel andere mezen ook op de grond vangt. In de winter eet de vogel voornamelijk zaden, maar toch kan de  populatie pimpelmezen in strenge winters meer dan halveren. Om dit verlies te compenseren zijn de legsels tamelijk groot, per broedsel ongeveer 10 eieren. Het nest wordt gebouwd in allerlei soorten holen (en nestkasten) en bestaat voor een groot gedeelte uit mos. Aan de binnenkant wordt het nest bedekt met een laag zacht materiaal. 

Broeden

 • Broedperiode: eind maart- mei
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 2 - 3
 • Aantal eieren: 8 - 14
 • Incubatie: 13 - 14 dagen
 • Nestduur: 17 - 19 dagen
 • Kleur eieren: ?
 • Aantal broedparen: ca. 300.000

Kenmerken

 • Lengte: 10 - 12 cm
 • Spanwijdte: 18 - 21 cm
 • Gewicht: 14 - 22 gram
 • Max.leeftijd: 15 jaar
 • Snavel: klein, donker
 • Poten: donker grijs

Herkenning

Opvallende kenmerken: acrobatische, vrolijke mees met een helder blauw petje.

Gedrag: de pimpelmees hangt zelfs ondersteboven aan de dunste takken.

Kleed: blauw petje, gele borst, smalle zwarte oogstreep en blauwachtige vleugels. De rug is groen en de onderzijde geel van kleur. Kruin, staart en stuit zijn blauw gekleurd. De wangen en voorhoofd zijn wit. Er is een opvallende blauw-zwarte oogstreep. De kin is zwart-blauw en gaat over in een zwart- blauwe halsband.

Verspreiding

Europese verspreiding: daar waar bossen zijn, komen pimpelmezen voor . De Europese verspreiding volgt dan ook precies de verspreiding van de bossen: boomloze gebieden komen niet in aanmerking voor bewoning.

Trekroute: Continentaal Europa

Overwinteringsgebied: pimpels kunnen, ondanks hun geringe formaat over grote afstanden uitzwermen. Veel Scandinavische pimpelmezen trekken naar onze regio. Nederlandse broedvogels blijven hier of zwerven naar België of Frankrijk.