Vink

(foto: vogeldagboek.nl)

Beschrijving

Door de opvallende kleuren is het mannetje van de vink makkelijk te herkennen. Met name de blauw-grijze kop met de rood-bruine wangen maakt de vogel onmiskenbaar. in de winter is de kop minder duidelijk getekend doordat de grijze veren dan een bruin randje hebben. In de loop van de winter en het voorjaar slijten de bruine randjes van de veren zodat het onderliggende blauw-grijs weer goed zichtbaar wordt. Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd dan het mannetje, maar de twee witte vleugel strepen op beide vleugels zijn ook bij het vrouwtje aanwezig.

De vink heeft een grote, krachtige snavel   die typerend is voor zaad eters. Vinken eten in de zomer echter veel insecten en ook de jongen krijgen eerst alleen insecten te eten. In de winter trekken de Nederlandse vinken naar het zuiden, terwijl vogels uit het noorden in Nederland overwinteren. De vogel is 's winters vaak in kleine groepen te zien en eet dan bijna alleen maar zaden.

Broeden

 

 • Broedperiode: april - juli
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels; 1 -2
 • Aantal eieren: 3 - 6
 • Incubatie: 10 - 16 dagen
 • Nestduur: 11 - 18 dagen
 • Kleur eieren: blauw-grijs met bruine spetters
 • Aantal broedparen: 600.000 - 700.000

Kenmerken

 • Lengte: 13 - 14 cm
 • Spanwijdte: 25 - 27 cm
 • Gewicht: 24 gram
 • Max. leeftijd: 12 jaar
 • Snavel: kort, kegelvormig, grijs
 • Poten: kort

Herkenning

Opvallende kenmerken: de meest opvallende kenmerken van de vink zijn de 2 witte vleugel strepen, bij zowel het mannetje als vrouwtje.

Gedrag: vooral in het najaar scharrelen grote groepen vinken op de grond onder beuken op zoek naar beukennootjes, vaak vergezeld door kepen. In de tuin wachten ze geduldig onder een vetbol of voeder huisje op zaadjes die door andere vogels worden gemorst.

Kleed: mannetje heeft in broedkleed een blauw-grijs petje, dat doorloopt tot in de nek. De wangen en borst zijn diep oranje van kleur, de bovenrug is bruin en de veren zijn grotendeels zwart met 2 witte vleugel strepen. De staartveren zijn zwart, behalve de buitenste staartpennen, deze zijn wit. Het vrouwtje is minder opvallend en wordt nog wel eens aangezien als een vrouw mus.

Verspreiding

Europese verspreiding: slechts de boomloze delen van Europa zijn vinken loos. Geheel boreaal, gematigd en mediterraan Europa behoren tot het leefgebied van de vink.

Trekroute: continentaal Europa

Overwinteringsgebied:Nederland, Engeland, Frankrijk en Spanje vormen het belangrijkste overwinteringsgebied voor vinken.