Witte kwikstaart

(foto: Vogeldagboek.nl)

Beschrijving

Typerend voor de witte kwikstaart zijn de bewegingen van de kop en het wippen van de lange staart tijdens het lopen, in de vlucht is de vogel herkenbaar aan de witte staartzijden en de golvende vlucht.

In de winter trekken de witte kwikstaarten naar het zuiden , maar veel vogels uit het noorden en oosten van Europa trekken niet verder dan West-Europa, om daar te profiteren van het relatief warme zeeklimaat. In de winter leeft de vogel over het algemeen in kleine zwermen die vaak te zien zijn op akkers.

Hoewel de vogel in absolute aantallen door verschillende vogels voorbij gestreefd wordt, heeft geen enkele vogelsoort in Nederland zo'n groot verspreidingsgebied als de witte kwikstaart. De vogel komt dan ook vrijwel overal in Nederland voor en bouwt het nest op een goed beschutte plaats, zoals in dicht struikgewas, in gebouwen of onder dakpannen.

Broeden

 • Broedperiode: april - augustus
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 1 - 2
 • Aantal eieren: 3 - 7
 • Incubatie: 11 - 16 dagen
 • Nestduur: 11 - 16 dagen
 • Kleur eieren: ?
 • Aantal broedparen: ongeveer 100.000

Kenmerken

 • Lengte: 17 - 19 cm
 • Spanwijdte: 21 - 24 cm
 • Gewicht: 20 gram
 • Maximale leeftijd: 8 jaar
 • Snavel: dunne zwarte insectensnavel
 • Poten: donkere pootjes

Herkenning

Opvallen kenmerken: Geheel zwart, wit en grijze rug. De lange zwart-witte staart wordt regelmatig op en neer bewogen.

Gedrag: beweeglijk en loopt en rent voordurend achter insecten aan. Staart wordt regelmatig in verticale richting bewogen.

Kleed: de bovenzijde is grijs van kleur. De staartzijden zijn wit van kleur. De kruin, keel en een gedeelte van de borst zijn zwart van kleur en de rest van de kop is helder wit. In het winterkleed zijn de keel en de borst niet langer zwart, in plaats hiervan is dan een zwarte borstband aanwezig. Het vrouwtje is minder uitgesproken zwart-wit getekend.

Verspreiding

Europese verspreiding: broedvogel van grote delen van Europa. In Groot-Brittannië komt de rouwkwikstaart voor welke vroeger als ondersoort van de witte kwikstaart werd beschouwd, maar tegenwoordig als echte soort door het leven gaat.

Trekroute: de Nederlandse witte kwikken trekken in zuidwestelijke richting via het Iberisch Schiereiland naar Marokko. De witte kwikken uit Noord-Europa trekken in zuidelijke richting naar de overwinteringsgebieden en passeren daarbij niet ons land.

Overwinteringsgebied: voornamelijk Afrika, maar ook verder oostwaarts richting India en Zuid-Oost Azië.