Steenuil

(foto: Vogeldagboek.nl)

Beschrijving

In tegenstelling tot vele andere uilen is de steenuil soms ook overdag actief. De vogel verblijft meestal in de buurt van bomen en jaagt vanaf een zitpost op prooidieren als muizen, reptielen en amfibieën. De vogel jaagt vaak vanaf een zitpost in een boom of op een paaltje. De steenuil heeft een opvallende, golvende vlucht. De roep is een herkenbaar kieuw en is ook overdag te horen. Het nest wordt gebouwd in knotwilgen, oude schuren en in speciale nestkasten.

Met name door het verdwijnen van veel boomgaarden en houtwallen is het aantal steenuilen in Nederland de laatste decennia sterk achteruit gegaan. Ondanks intensieve pogingen om de populatie te herstellen gaat de soort nog steeds in aantal achteruit.

Broeden

 • Broedperiode: voorjaar
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 1
 • Aantal eieren: 2 - 6
 • Incubatie: 25 - 32 dagen
 • Nestduur: 30 - 35 dagen
 • Kleur eieren: ?
 • Aantal broedparen: ruim 5.000

Kenmerken

 • Lengte: 21 - 23 cm
 • Spanwijdte: 54 - 58 cam
 • Gewicht: ?
 • Maximale leeftijd: 16 jaar
 • Snavel: korte gele haaksnavel
 • Poten: korte stevige klauwen

Herkenning

Opvallende kenmerken: priemende gele ogen

Kleed: de bovenzijde is grijsbruin met lichte vlekken. De onderzijde is vaalwit met grijze vlekken.

Verspreiding

Europese verspreiding: steenuilen komen voor in Europa en Azië. tot in China. De noordgrens van de areaal wordt in Denemarken en Letland bereikt, de zuidgrens wordt min of meer gevormd door de contouren van Zuid-Europa.

Overwinteringsgebied: standvogel