Bosrietzanger

(foto: Vogeldagboek.nl)

Beschrijving

De bosrietzanger is net als andere rietzangers een onopvallende vogel die uitstekend in staat is om langs verticale rietstengels te klimmen. De vogel is moeilijk te onderscheiden van de kleine karekiet. Het beste kenmerk is de luide en variabele zang. De bosrietzanger imiteert ook veel andere vogels, zoals de merel en verschillende soorten mezen.

De vogel broedt in verschillende soorten riet, niet alleen langs water, maar ook in drogere gebieden. Het nest wordt vastgemaakt aan enkele verticale rietstengels of takken en bevindt zich nooit boven het water. Allerlei delen van rietplanten worden in het nest verwerkt, zodat uiteindelijk een komvormig geheel ontstaat.

Broeden

 • Broedperiode:
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 1 - 2
 • Aantal eieren:
 • Incubatie: 13 - 14 dagen
 • Nestduur: 18 - 21 dagen
 • Kleur eieren: ?
 • Aantal broedparen: ?

Kenmerken

 • Lengte: 13 - 15 cm
 • Spanwijdte: 18 - 21 cm
 • Gewicht: ?
 • Maximale leeftijd: /
 • Snavel: spitse insecteneterssnavel, maar  iets korter en stomper dan snavel van kleine karekiet
 • Poten: geelroze

Herkenning

Opvallen kenmerken: lijkt zeer veel op kleine karekiet, maar is te onderscheiden op basis van zang en habitat.

Gedrag: zingt meestal van avond- tot ochtendschemering.

Kleed: bovendelen grijsbruin met een groenige tint en een lichte oogring. De onderzijde geelachtig en de keel is wit. Er is een onduidelijke wenkbrauwstreep aanwezig.

Verspreiding

Europese verspreiding: de bosrietzanger komt voor in laaglandgebieden in Centraal-Europa; van Midden-Frankrijk tot Zuid-Zweden en van Nederland tot aan de Oeral (ongeveer 69 graden oosterlengte).

Trekroute: over de route die bosrietzangers volgen naar hun overwinteringsgebied is niet veel bekend. Er is melding gedaan in Kenia (Tsavo) van een in Nederland geringde bosrietzanger.

Overwinteringsgebied: Centraal- en Oostelijk Zuid-Afrika, Kenia, Zambia en Namibië vormen het overwinteringsgebied van de bosrietzanger.