Grote bonte specht

(foto: vogeldagboek.nl)

Beschrijving

De grote bonte specht is aangepast op een leven in de bomen. De tenen zijn zo geplaatst dat de vogel gemakkelijk verticaal kan klimmen. De staart is stevig en wordt tijdens het klimmen  als ondersteuning gebruikt. De stevige, scherpe snavel van de grote bonte specht wordt onder andere gebruikt om een nestholte uit te hakken, om voedsel te zoeken en om contact te maken met soortgenoten. Het voedsel wordt voornamelijk gevonden op stammen en takken van bomen, waarbij de snavel gebruikt wordt om insecten en kleine diertjes uit het hout te lokken.

De grote bonte specht lijkt op 2 andere in Nederland voorkomende spechten: de middelste bonte specht en de kleine bonte specht. De grote bonte specht komt het meeste voor en onderscheidt zich behalve door het formaat ook door het ontbreken van een geheel rode kruin bij het mannetje.

Broeden

 • Broedperiode: vanaf midden april
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 1
 • Aantal eieren: 3 - 8
 • Incubatie: 10 - 13 dagen
 • Nestduur: 20 - 24 dagen
 • Kleur eieren: ?
 • Aantal broedparen: 50.000 - 60.000

Kenmerken

 • Lengte: 23 - 26 cm
 • Spanwijdte: 38 - 44 cm
 • Gewicht: 70 - 90 gram
 • Max.leeftijd: 9 jaar
 • Snavel: dolk vormig
 • Poten: 2 tenen naar voren gericht, 2 naar achteren

Herkenning

Opvallende kenmerken: zwart-witte specht

Gedrag: grote bonte specht loopt spiraalsgewijs tegen de stam van een boom op, op zoek naar voedsel tussen het schors  of de barst. Roffelt al vroeg in het voorjaar om zijn territorium veilig te stellen. In de wintermaanden dwalen ze rond op zoek naar voedsel en komen dan steeds vaker terecht in  tuinen.

Kleed: zwart-wit met een rode 'broek'. In de vlucht vallen de grote witte schouder vlekken op. Het mannetje heeft een rode vlek op het achterhoofd, deze ontbreekt bij het vrouwtje. Jonge spechten hebben een rood petje en worden daardoor nog wel eens aangezien voor een middelste bonte specht.

Verspreiding

Europese verspreiding: de grote bonte specht komt overal in Europa voor waar bossen zijn: van de noordelijke naaldbossen, de taiga, tot in de lommerrijke mediterrane bossen. Het verspreidingsgebied reikt zelfs van in het Atlasgebergte in Marokko, Iran tot in Mongolië. In het ruime verspreidingsgebied worden maar liefst 27 ondersoorten gevonden!

Trekroute: continentaal Europa

Overwinteringsgebied: grote bonte spechten zijn het gehele jaar in de omgeving van hun broedgebied aanwezig, hoewel ze in de winter wel een ruimer gebied gebruiken op zoek naar voedsel. Bij die omzwervingen komen deze spechten ook regelmatig in (stads)tuinen terecht.