Grauwe gans

(foto: Kees van Rijsbergen)

Beschrijving

De grauwe gans is de stamvader van de tamme gans en een van de meest algemeen gansen van Nederland. De vogel is makkelijk te verwarren met enkel verwante soorten zoals de rietgans en de kolgans, twee soorten die vooral in d winter massaal in Nederland te zien  zijn. De soorten zijn te onderscheiden aan de kleur van de snavel. Bij de grauwe gans is de snavel geheel oranje, of geheel roze, terwijl de snavel van de rietgans  voor een groot gedeelte zwart is en de kolgans een witte vlek op de snavel heeft.

In Nederland broedt een toenemend aantal grauwe ganzen voornamelijk in moerassen en andere vochtige gebieden. In de winter zijn veel grote groepen ganzen te zien, die vanuit allerlei delen uit Europa overwinteren in Nederland. Grauwe ganzen zijn dan vooral in d buurt van rivieren regelmatig te zien en te horen als de vogels in V-formatie overvliegen.

Broeden

 • Broedperiode: vanaf eind maart
 • Koloniebroeder: nesten worden verspreid gemaakt, maar meestal wel in de nabijheid van veel soortgenoten, los kolonie verband.
 • Aantal legsels: 1
 • Aantal eieren: 3 - 8
 • Incubatie: 27 - 28 dagen
 • Nestduur: 50 - 60 dagen
 • Kleur eieren: dofwit
 • Aantal broedparen: ?

Kenmerken

 • Lengte: 74 - 84 cm
 • Spanwijdte: 149 - 168 cm
 • Gewicht: ca. 3 kilo
 • Max. leeftijd: 20 jaar
 • Snavel: groot, roze
 • Poten: roze

Herkenning

Opvallende kenmerken: lichte voorvleugels zijn onmiskenbaar

Gedrag: de grauwe gans is de wilde voorouder van de tamme boeren gans. Het zijn luidruchtige vogels. Luid gakkend vliegen ze in V-formatie over. In 1970 was deze soort een zeldzaamheid in Nederland, maar tegenwoordig is het de meest voorkomende wilde ganzensoort.

Kleed: grijs-bruin verenkleed met een vaal witte stuit. Zwarte vlekjes op de buil. de kop is lichtgrijs. De voorvleugel is grijs-wit.

Verspreiding

Europese verspreiding: de grauwe gans broedt in het grootste deel van Noordwest-Europa en tot diep in Siberië. Nederland vormt de zuidwestelijke grens van het areaal van de grauwe gans.

Trekroute: Continentaal Europa

Overwinteringsgebied: grauwe ganzen uit het noorden van het land trekken in de winter weg naar Spanje, terwijl grauwe ganzen die bezuiden de grote rivieren broeden voornamelijk standvogels lijken te zijn.