Houtduif

(foto: Vogeldagboek.nl)

Beschrijving

De houtduif is de grootste in Nederland voorkomende duif en is gemakkelijk te herkennen aan de witte vlek in dehals. In de vlucht zijn de witte strepen op de vleugels duidelijk zichtbaar. De houtduif is een zware vogel, maar vliegt snel en is ondanks het grote gewicht erg wendbaar. De houtduif zit vaak in struiken of bomen en vliegt gewoonlijk met veel lawaai en klapperende vleugels op, wat vaak ten kosten gaat van takken en bladeren.

De houtduif is in Nederland een zeer algemene broedvogel en bouwt een groot, slordig nest van kleine takjes. In de winter wordt de Nederlandse populatie aangevuld met vogels uit Noord- en Oost-Europa, die vaak in grote groepen naar het overwintergebied trekken.

Broeden

 • Broedperiode: maart - augustus
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 3
 • Aantal eieren: 1 - 2
 • Incubatie: 17 - 18 dagen
 • Nestduur: 33 - 34 dagen
 • Kleur eieren: ?
 • Aantal broedparen: minder dan 500.000

Kenmerken

 • Lengte: 38 - 43 cm
 • Spanwijdte: 68 - 77 cm
 • Gewicht: 275 - 700 gram
 • Maximale leeftijd: 14 jaar
 • Snavel: korte gele snavel, met een rode basis
 • Poten: korte roze poten

Herkenning

Opvallende kenmerken: grootste duif. Witte vlek in de nek en een witte band op de vleugels, die goed zichtbaar zijn tijdens de vlucht, waardoor de soort op grotere afstand ook makkelijk te onderscheiden is van de stadsduif en holenduif.

Gedrag: houtduiven maken hun nest op de meest onmogelijke plekken. Op het dunste takje van een boom zijn ze soms dagen bezig om een nest, niet meer dan een bos takken, te bouwen. Valt het nest naar beneden, dan beginnen ze gewoon weer opnieuw. In het najaar strijken grote groepen houtduiven neer op de geoogste akkers, war ze zich te goed doen aaan de zaden.

Kleed: grijspaarse kop, grijze boven delen en grijsroze borst. Opvallen is de grote witte vlek op zijhals en in de vlucht de brede witte baan op de bovenvleugel. Zwarte armpennen en een brede zwarte eindband op de staart.

Verspreiding

Europese verspreiding: de houtduif is een Palearctische vogelsoort. Europa vormt echter het voornaamste verspreidingsgebied. De soort ontbreekt vrijwel nergens; alleen op IJsland is de houtduif een onregelmatige broedvogel.

Trekroute: houten zwerven in de winter, een klein deel trekt weg in zuidwestelijke richting.

Overwintersgebied: de meeste houtduiven verblijven jaarrond in Nederland, een deel trekt weg naar België en Frankrijk.

jovpovpoa