Blauwe reiger

(foto: Kees van Rijsbergen)

Beschrijving

De blauwe reiger is een grote, eenvoudig te herkennen vogel die vaak langs waterkanten gezien wordt. Volwassen blauwe reigers hebben een witte kop met een zwarte wenkbrauwstreep die overgaat in een aantal sierveren op het achterhoofd. Het voedsel van de blauwe reiger bestaat voornamelijk uit vis en kleine dieren. Tijdens het jagen staat de vogel vaak stil in het water of op de oever, rustig wachtend tot een prooi binnen het bereik komt, waarna deze gevangen wordt met een snelle stoot van de snavel. Ook wordt lopend gejaagd, waarbij de vogel met trage passen over het land of door ondiep water loopt. In de vlucht houdt de blauwe reiger de lange hals opgevouwen in een S-vorm. De vogel heeft een trage vleugelslag, waarbij de vleugels voortdurend gebogen zijn.

Het nest van de blauwe reiger wordt in kleine kolonies in de toppen van een groep oude bomen gebouwd. Het nest bestaat uit een grote bos takken en wordt meerdere jaren achter elkaar gebruikt.

Broeden

 • Broedperiode: maart - mei
 • Koloniebroeder: ja
 • Aantal legsels: 1
 • Aantal eieren: 3 - 5
 • Incubatie: 25 - 26 dagen
 • Nestduur: 42 - 55 dagen
 • Kleur eieren: bleek blauw/groen
 • Aantal broedparen: ruim 10.000

Kenmerken

 • Lengte: 84 -102 cm
 • Spanwijdte: 155 - 175 cm
 • Gewicht: 1 - 2 kilo
 • Max. leeftijd: ?
 • Snavel: lange, krachtige dolkvormige gele snavel
 • Poten: lang 

Herkenning

Opvallende kenmerken: lange nek, met krachtige spitse snavel. Staat hoog op de poten. In de vlucht valt de ingetrokken nek en naar achter uitstekende poten op. De vleugelslag is traag.

Gedrag: staat vaak minuten lang te turen in het water naar vis. In een flits schiet de snavel in het water, met als resultaat een vis. Met een beetje geluk kunt u zien hoe de reiger het gevecht aangaat met een paling. In rust staan de blauwe reigers met hun kop tussen de schouders  langs de oevers van waterpartijen. Tijdens strenge winters zitten tientallen reigers ineen gedoken langs de oevers van nog niet bevroren waterpartijen.

Kleed: blauwgrijs verenkleed met grijswitte onderdelen.Het voorhoofd is wit met lange smalle zwarte sierveren lopend van net iets voorbij het oog tot naar het achterhoofd. Hals met opvallende smalle zwarte strepen.

Verspreiding

Europese verspreiding: blauwe reigers broeden van Spanje en Portugal tot aan de Poolcirkel en van Ierland tot Rusland. Recentelijk heeft de soort zich ook in zuidelijk Italie gevestigd.

Trekroute: Continentaal Europa. Gerichte trek naar Engeland vindt plaats over zee.

Overwinteringsgebied: sommige blauwe reigers overwinteren in Engeland en vliegen dus over Noordzee of Kanaal. Er zijn ook geringde Nederlandse reigers waargenomen in de Sahel, bezuiden de Sahara in Afrika. Het leeuwendeel overwintert echter in Nederland en zuidelijker.