Patrijs

(foto: Vogeldagboek.nl)

Beschrijving

De roep van de patrijs is een duidelijke herkenbare kir-ik, dat vooral 's avonds en 's nachts te horen is. Bij gevaar drukken de vogels zich tegen de grond, of vliegen laag over de grond weg, luid roepend en met duidelijk hoorbare vleugelslagen. De vogel leeft voornamelijk op de grond, op graslanden en akkers. Ondanks de oranje-bruine kop, de grijze borst, de strepen op de flanken en de zwarte vlek op de buik is de patrijs een onopvallende vogel.

De vogel komt met name voor in cultuurlandschap en bouwt het nest op een goed verscholen plaats op de grond. Het vrouwtje bebroedt de ongeveer 10 eieren terwijl het mannetje het nest beschermt. Met name door de intensivering van de landbouw en het verdwijnen van houtwallen is het aantal patrijzen in Nederland sterk afgenomen.

Broeden

 • Broedperiode: april - mei
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 1
 • Aantal eieren: 13 - 16 (soms tot 29)
 • Incubatie: 23 - 25 dagen
 • Nestduur: 13 - 17 dagen
 • Kleur eieren: ?
 • Aantal broedparen: ongeveer 10.000

Kenmerken

 • Lengte: 28 - 32 cm
 • Spanwijdte: 53 - 57 cm
 • Gewicht: ca. 400 gram
 • Maximale leeftijd: ?
 • Snavel: klein en grijs
 • Poten: kort en geelbruin

Verspreiding

Europese verspreiding: de patrijs komt voor in geheel Europa, maar minder in het noorden en zuiden. Frankrijk en Polen zijn belangrijke landen voor de patrijs; meer dan drie kwart van de totale Europese populatie broedt in deze landen.