Oeverzwaluw

(foto: Vogeldagboek.nl)

Beschrijving

De oeverzwaluw is de kleinste Europese zwaluw en is vooral in de vlucht goed te onderscheiden van de andere zwaluwen door de slechts licht gevorkte staart en de minder opvallende vlucht.Het voedsel bestaat vrijwel alleen uit insecten die door de vogel in de vlucht gevangen worden. De oeverzwaluw jaagt vlak boven water en soms in grote groepen.

De vogel broedt in zelf gegraven holen langs steile oevers die te bereiken zijn door een gang van bijna een meter lengte. De vogel broedt in kolonies, waarbij de nesten vaak in rijen naast elkaar worden gebouwd. Door het verdwijnen van deze natuurlijke oevers is de oeverzwaluw sterk in aantal achteruit gegaan. Door de aanleg van speciale wanden is de soort tegenwoordig plaatselijk weer algemeen aanwezig.

Broeden

 • Broedperiode: mei - juli
 • Koloniebroeder: soms
 • Aantal legsels: 1
 • Aantal eieren: 3 - 6
 • Incubatie: 14 - 15 dagen
 • Nestduur: 20 - 24 dagen
 • Kleur eieren: ?
 • Aantal broedparen: 20.000 tot 30.000

Kenmerken

 • Lengte: 12 - 14 cm
 • Spanwijdte: 25 - 29 cm
 • Gewicht: ?
 • Maximale leeftijd: ?
 • Snavel: klein en zwart
 • Poten: klein en donker

Herkenning

Opvallende kenmerken: bruinige zwaluw met witte onderzijde en borstband.

Gedrag: graaft nestgang in zanderige steilwand.

Kleed: bovendelen bruingrijs en witte onderdelen met een duidelijke grijsbruine borstband. De ondervleugels zijn vrij donker en de staart is ondiep gevorkt.

Verspreiding

Europese verspreiding: de oeverzwaluw komt voor in het gehele palearctische en nearctische gebied; van Ierland tot het noorden van India, het zuidwesten van China, de Pacific en Noord-Amerika. Op IJsland ontbreekt de oeverzwaluw, net als op Spitsbergen en de eilanden in de Noordzee en de Atlantische Oceaan.

Trekroute: oeverzwaluwen trekken recht naar het zuiden, in een poging de afstand tot hun winterverblijf zo kort mogelijk te maken.

Overwinteringsgebied: de Sahel, het steppegebied ten zuiden van de Sahara.