Zanglijster

(foto: Kees van Rijsbergen)

Beschrijving

Het gedrag van de zanglijster doet denken aan dat van de merel., terwijl het verenkleed meer lijkt op dat van de grote lijster dan het geheel bruine of zwarte verenkleed van de merel. De grote lijster is duidelijk groter en heeft ronde in plaats van pijlvormige vlekken op de onderzijde. Een vliegende zanglijster valt op door de lichtbruine ondervleugels, die bij de grote lijster wit van kleur zijn.

De zang van de zanglijster is ritmisch en bestaat uit korte strofen die enkele keren herhaald worden. Het voedsel bestaat onder andere uit wormen en slakken. De vogel gebruikt een steen om de slakken huisjes kapot te tikken. De vogel gebruikt hiervoor meestal dezelfde steen, zodat uiteindelijk een verzameling kapotte huisjes rondom de steen te zien zal zijn. Tijdens het zoeken naar voedsel rent de zanglijster telkens korte stukjes, om vervolgens stil te blijven staan en in opgerichte houding om zich heen te kijken

Hoewel een groot gedeelte van de populatie in de winter naar het Middellandse Zeegebied trekt, overwinteren met name zanglijsters uit dorpen en steden soms ook in Nederland.

Broeden

 • Broedperiode: eind maart - juli
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 1 - 2
 • Aantal eieren: 3 - 6
 • Incubatie: 11 - 16 dagen
 • Nestduur: 12 - 16 dagen
 • Kleur eieren: licht-blauw met zwarte spetters
 • Aantal broedparen: ca. 150.000

Kenmerken

 • Lengte: 21 - 24 cm
 • Spanwijdte: 33 - 36 cm
 • Gewicht: 65 - 90 gram
 • Max. leeftijd: 14 jaar
 • Snavel: kort, donker, stevig
 • Poten: licht

Herkenning

Opvallende kenmerken: gevlekte borst

Gedrag: zanglijsters beginnen al in januari uitbundig te zingen. Ze zingen vanaf een uitkijkpunt, de nok van het dak of in het topje van de boom. Een groot deel van het voedsel bestaat uit slakken. De huisjes slaan ze stuk op een steen, ook wel smidse genoemd.

Kleed: lichte borst met pijl puntige vlekken. Geel-beige bovenbuik. De bovendelen zijn egaal bruin.

Verspreiding

Europese verspreiding: geheel Europa, met uitzondering van boomloze gebieden.

Trekroute: continentaal Europa en over de Noordzee en het Kanaal naar Engeland en Ierland.

Overwinteringsgebied: grootste deel van de Nederlandse zanglijsters overwintert in Frankrijk en Engeland.