Meerkoet

(foto: Kees van Rijsbergen)

Beschrijving

Door het zwarte verenkleed en de witte plaat op het voorhoofd is de meerkoet een van de makkelijkst te herkennen vogels. De witte plaat op het voorhoofd is bij het mannetje groter dan bij het vrouwtje. In het voorjaar is de plaat groter dan in het najaar. De roep van de meerkoet is veelvuldig te horen en klinkt bij het mannetje als pieks en bij het vrouwtje als kouw. De meerkoet is een echte watervogel, die maar weinig vliegt en dan slechts met moeite uit het water komt.

De meerkoet is een in Nederland veel voorkomende watervogel, die op bijna elk water aanwezig is, zeker ook op stads vijvers. Het nest is groot en slordig en bestaat uit verschillende materialen die de vogel in de buurt van het nest aantreft. Het nest wordt vaak gebouwd in de beschutting van de oever, maar soms ook midden op het water.

Hoewel de meerkoet in de zomer meestal alleen of in paren te zien is, vormen de vogels in de winter grote groepen. Vooral als het water bevriest en de meerkoeten ingesloten dreigen te worden, zoeken de vogels elkaar op en houden ze samen het wak open.

Broeden

 • Broedperiode:maart - september
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 1
 • Aantal Eieren: 6 - 10
 • Incubatie: 21 - 24 dagen
 • Nestduur: 55 - 60 dagen
 • Kleur eieren: ?
 • Aantal broedparen: ongeveer 150.000

Kenmerken

 • Lengte: 36 - 39 cm
 • Spanwijdte: 65 - 75 cm
 • Gewicht: 575 - 800 gram
 • Max. leeftijd: 18 jaar
 • Snavel: wit kort en stevig
 • Poten: groot geel - grijs

Herkenning

Opvallende kenmerken: plomp, geheel donker lichaam met een witte snavel en voorhoofd.

Gedrag: de meerkoet duikt veel, met name bij het zoeken naar waterplanten. Hij vliegt niet graag, hij vlucht liever rennend over het water. Ook bij het opstijgen uit het water wordt eerst een stuk rennend afgelegd, Bij migratie, die meestal 's nachts plaatsvindt, kan hij echter grote afstanden afleggen.

Kleed: geheel zwart met een witte vlek op het voorhoofd boven de snavel. De tenen zijn gelobd en geelgroen van kleur. De iris van het oog is rood.

Verspreiding

Europese verspreiding: de meerkoet komt in geheel gematigd Europa en Azië voor.

Trekroute: continentaal Europa

Overwinterings gebied: Centraal Europa