Buizerd

(foto: Vogeldagboek.nl)

Beschrijving

De buizerd heeft een zeer variabel gekleurd verenkleed, dat meestal bruin is met kleine, witte vlekken. Er zijn echter ook vogels met een verenkleed dat vrijwel geheel wit is. In de vlucht is de buizerd te herkennen aan de brede, hoekige vleugels, de korte hals en de gespreide, korte staart. In de vlucht laat de buizerd regelmatig een luide miauwende roep horen.

De buizerd is de meest voorkomende roofvogel van Nederland. Op warme dagen is de buizerd vaak hoog in de lucht te zien, war de vogel in cirkels op de opstijgende warme lucht zweeft. Als het weer hiervoor niet geschikt is, dan jaagt de vogel zittend vanaf een hoge uitkijkpost. Het voedsel bestaat voornamelijk uit muizen, konijnen en andere kleine dieren. Buizerds worden vaak gezien in de buurt van autowegen, waar de vogels speuren naar dieren die het slachtoffer zijn geworden van het verkeer.

Broeden

 • Broedperiode: april - juni
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 1
 • Aantal eieren: 2 - 3
 • Incubatie: 33 - 38 dagen
 • Nestduur: 50 - 55 dagen
 • Kleur eieren: witachtige eieren met bruine vlekken en vegen
 • Aantal broedparen: ongeveer 10.000

Kenmerken

 • Lengte: 46 - 58 cm
 • Spanwijdte: 110 - 132 cm
 • Gewicht: 620 - 1360 gram
 • Maximale leeftijd: 26 jaar
 • Snavel: roofvogelsnavel met een gele basis en zwarte punt
 • Poten: gelig

Herkenning

Opvallende kenmerken: compacte roofvogel met brede vleugels en korte hals.

Gedrag: zit vaak op paaltjes op de uitkijk of vliegt al cirkelend op zoek naar een prooi.

Kleed: de kleur van het verenkleed is variabel maar voornamelijk bruin en wit. Staart vuilwit met dichte grijze bandering en een lichte borstband. Bovenborst en buikzijden donker. Ondervleugels met een zwartige achterrand en punt en witachtige slagpennen. Bovenvleugels uniform bruinig zonder opvallende kenmerken. Op de staart bevinden zich donkere dwarsbanden.

Verspreiding

Europese verspeiding: buizerds komen in geheel Europa voor waar bos is.

Trekroute: Continentaal Europa.

Overwinteringsgebied: Centraal Europa.