Roodborstje

ijsvogel

(foto: Kees van Rijsbergen)

Beschrijving

Dankzij de oranje borst is de roodborst met geen enkele andere Nederlandse vogel te verwarren. De vogel jaagt in het eigen territorium op insecten en duldt daarbij buiten het broedseizoen geen soortgenoten. De roodborst jaagt vaak vanaf een uitkijkpost en is daardoor vaak duidelijk waar te nemen. Jonge vogels hebben een geheel gevlekt verenkleed, zonder oranje. In het najaar van het eerste jaar krijgt de vogel zijn volwassen verenkleed. De zang van de roodborst begint met een serie hoge tonen en is het grootste gedeelte van het jaar te horen.De vogel laat daarnaast vaak snel achter elkaar een serie harde tikklanken horen.

De roodborst bouwt een diep nest op de grond, bijvoorbeeld tussen graspollen of boomwortels. In de winter trekken de vogels soms over een korte afstand naar het zuiden, maar de meesten overwinteren in Nederland. De Nederlandse populatie wordt 's winters aangevuld met roodborsten uit broedgebieden verder naar het noorden en het oosten.

Broeden

 • Broedperiode: april - juni
 • Koloniebroeder: nee
 • Aantal legsels: 2
 • Aantal eieren: 5 – 7
 • Incubatie: 13 – 15 dagen
 • Nestduur: 11 – 17 dagen
 • Kleur eieren: lichtblauw
 • Aantal broedparen: ongeveer 400.000

Kenmerken

 • Lengte: 12 - 14 cm
 • Spanwijdte: 20 -  23 cm
 • Gewicht: 19,5 gram
 • Max. leeftijd: 13 jaar
 • Snavel: kleine spitse snavel
 • Poten: kort

Herkenning

Opvallende kenmerken: oranje/rode borst

Gedrag: leeft solitair, alleen niet in de broedperiode. Is erg agressief naar soortgenoten toe. Pikt op de grond naar insecten en andere kleine diertjes.

Kleed: bruine vogel met opvallende oranje/rode borst en gezicht en een licht onderbuik Het oranje gebied heeft een blauwgrijze omranding. De bovenzijde is egaal grijsbruin van kleur. Jonge vogels zijn bruingevlekt.

Verspreiding

Europese verspreiding: slechts daar waar het echt koud en onbeschut is, laten roodborsten het afweten. Behalve dus in hooggebergte, op arctische toendra's en andere boomloze oorden zijn roodborsten in geheel Europa aan te treffen.

Trekroute: continentaal Europa

Overwinteringsgebied: Nederland en zuidelijkle landen