Kleine vuurvlinder

Kleine vuurvlinder, Lycaena phlaeas

(foto: www.vogeldagboek.nl)

De Kleine vuurvlinder is met zijn voorvleugellengte van 13 mm een kleine vlinder met een zacht oranje bovenzijde bedekt met onregelmatige zwarte vlekken. Bij het vrouwtje zijn de zwarte vlekken op de onderkant van de voorvleugel groter dan bij het mannetje. Probleem is dat je dan beide geslachten naast elkaar moet hebben. Het is een algemene standvlinder en wordt niet bedreigd maar je zal ze niet in grote aantallen aantreffen. De waardplant is vooral schapenzuring en soms veldzuring. De vliegtijd is van eind april tot eind oktober in drie generaties. De halfvolwassen rups overwintert in de bodemstrooisellaag.