Variabele waterjuffer

Variabele waterjuffers ( Coenagrion pulchellum ), copula

(foto: www.Johannesklapwijk.com)

Het is een van de drie algemeenste blauwzwarte juffers die we kennen naast de azuurwaterjuffer en de watersnuffel. De kleurstellingen zijn variabel en daarmee is de soort vaak moeilijk te determineren. De kenmerken zijn voor specialisten te onderscheiden op het tweede segement achter het borststuk. Bij de variabele waterjuffer is het een zwarte y-vormige of kelk figuur.  Zoals in veel gevallen moet je enkele tientallen blauwzwarte juffers hebben gedetermineerd om makkelijk en snel de juiste soort te bepalen. Als de schouderstreep een uitroepteken is of slechts een vlekje dan is de kans groot dat het de variabele waterjuffer is. Ze geven de voorkeur aan open water (niet teveel kroos) met drijvende plantengroei voor de eiafzet. Tijdens de eiafzet heeft het mannetje het vrouwtje vast aan het halsschild en vliegt zo boven haar om de wacht te houden. Ze vliegen van eind april tot begin september met een piek eerste helft juni. De levenscyclus is meestal één jaar en soms twee jaar.