Poelkikker

Poelkikker concert van mannetjes

(foto: Jelger Herder)

 

De poelkikker, Pelophylax lessonae,  komt vooral in het Oosten en Zuiden van Nederland voor. De poelkikker is een warmteminnende soort die een voorkeur geeft aan onbeschaduwde wateren met een rijke oevervegetatie. Poelkikkers houden van voedselarm schoon stilstaand water zoals vennen en poelen in heidegebieden maar ook schone sloten in polders en uiterwaarden. De poelkikker is een echte aquatische soort die het grootste deel van het jaar in of rond het (voortplantings) water doorbrengt. Het is de kleinste kikker uit het groene kikker complex en heeft daaraan ook zijn andere naam "kleine groene kikker" te danken. Poelkikkers worden maximaal 8 cm groot maar meestal maar 5 a 6 cm. De poelkikkers zijn groen tot bruin van kleur, in de paartijd kleuren sommige mannetjes echter geel rond de kop en krijgen ze een helder gouden iris. De poelkikker legt haar eiklompjes (kikkerdril) van eind april tot juli.

De poelkikker staat in tabel 3 van de Flora- en faunawet en behoort daarmee tot de strengst beschermde soorten van Nederland! Op de golfbaan is de poelkikker een redelijk algemene soort en hij is op 5 locaties aangetroffen. Opvallend is dat de poelkikker tot op heden enkel is aangetroffen in kleine sloten die al bestonden voor de aanleg van het golfterrein. Door de ouderdom van deze sloten bevatten deze een goed ontwikkelde vegetatie zowel in het water als op de oevers. De grotere nieuwere wateren zijn momenteel waarschijnlijk nog te slecht ontwikkeld, mogelijk dat deze in de toekomst ook gekoloniseerd gaan worden.