Kleine vos

Kleine vos, Aglais urtica

(foto: www.vogeldagboek.nl)

De Kleine vos is een bekende en algemene standvlinder met een voorvleugellengte van 22 tot 25 mm en is daarmee duidelijk kleiner dan de grote vos. Bij de Grote vos ontbreken de kenmerkende blauwe vlekken op de vleugels. Daarnaast is de grote vos een zeldzame soort met een verborgen leefwijze. De Kleine vos vliegt van begin juni tot oktober in twee elkaar overlappende generaties. Ze overwinteren en vliegen dan tot eind april. De waardplant is de grote brandnetel en de rups is zwart met twee glanzende gele lijnen. De rupsen leven in spinselnesten bij elkaar en gaan hun eigen weg aan het eind van hun ontwikkeling. De voor ons mooie kleuren hebben in werkelijkheid een specifieke afschrikkende werking op vogels en andere rovers en dienen niet in eerste instantie om elkaar te vinden. Daarvoor worden feromonen (specifieke geurstoffen) ingezet door de vrouwtjes die mannetjes soms al op kilometers afstand kunnen waarnemen. Interessant is dat de tweede generatie vaak gaat trekken in groepen.