Icarusblauwtje

Icarusblauwtje, Polyommatus icarus , paring met mannetje boven 

(foto: www.vogeldagboek.nl)

De mannetjes zijn helblauw gekleurd aan de bovenzijde van de vleugels. Bij de vrouwtjes is veel meer bruin te zien, met soms een blauwe bestuiving. Het is een algemene soort en vliegt zelden alleen. De vliegtijd is van eind mei tot begin juni en van midden juli tot begin september in twee overlappende, soms drie generaties. De waardplant zijn vlinderbloemigen; vooral kleine klaver, rol klaver en hop klaver. De soort overwintert als rups in de strooisellaag of laag tegen een stengel van de waardplant.