Dagpauwoog

Dagpauwoog, Inachis io

(foto: Kees van Rijsbergen)

De dagpauwoog overwintert als vlinder en komt in het voorjaar als een van de eerste weer tevoorschijn. Het is een algemene standvlinder die in het hele land voorkomt. Ze hebben een voorkeur voor ruige graslanden en bloemrijke randen van bos- en heide gebieden, parken en tuinen. De waardplant is de grote brandnetel. De vlinder is gemakkelijk te herkennen aan  de vier opvallende oogvlekken.  Voor de overwintering maakt de vlinder gebruik van glycol-achtige stoffen (antivries). Deze vlinder vliegt na overwintering tot eind mei en dan vanaf medio juli tot eind september. De rupsen zijn zwart van kleur met veel kleine witte puntjes. Ze leven in groepen bij elkaar in zogenaamde spinselnesten. Als de rups volwassen is leeft hij solitair.