Azuurwaterjuffer

Azuurwaterjuffer ( Coenagrion puella ), copula, mannetje blauw

(foto: Kees van Rijsbergen)

Het mannetje is voor het grootste deel echt azuurblauw gekleurd. Bij het mannetje zit een smalle blauwe streep op de schouder. De tekening op het tweede segment heeft een U-vorm. Het is een kleine juffer, maar 35 mm lang met een spanwijdt van 50 mm. Ze hebben een voorkeur voor wateren met een zandbodem en ze worden vooral gevonden op de hoge zandgronden en en de duinen. Opvallend gedrag is dat ze graag op plantn sprietjes zitten die net zo dik zijn als zijzelf. Als er gevaar dreigt dan draaien ze met het sprietje mee om niet gezien te worden. Er zijn prachtige foto's op het internet te vinden waarbij je alleen maar twee oogjes ziet weerszijde van een plantenspriet. Ze zijn gebonden aan wateren met veel oevervegetatie en waterplanten. De mannetjes zoeken de vrouwtjes boven het water en na vastpakken blijven de mannetjes vastzitten totdat het vrouwtje alle eieren heeft afgezet. Dit doen ze om te verhinderen dat anndere mannetjes het spermaklompje verwijderen en het vrouwtje zelf voorzien van hun eigen sperma. Zoals overal in de biologie geldt dat het doorgeven van de beste genen de drijfveer is.