Viervlek

Viervlek ( Libellula quadrmaculata ), mannetje

(foto: Kees van Rijsbergen)

De viervlek is gemakkelijk te herkennen aan zijn bruin-grijze kleur en de vier donkere vlekken in beide vleugelparen, waardoor er acht duidelijke vlekken te zien zijn. In de vlucht valt de witte snuit op. In de omgeving van de Batouwe komt deze libel relatief weinig voor. Het is vooral een zandgronden-soort. Over het hele achterlijf heeft deze libel donzige haartjes die er voor zorgen dat de warmte in het voorjaar beter vastgehouden wordt. Het is dan ook een vroege soort. Ze vliegen van begin april tot eind augustus. Het is een zeer felle libel, waarbij met name de mannetjes, zittend op een uitstekende tak of rietstengel de omgeving in de gaten kunnen houden en een waterpartij kunnen terroriseren. De eieren worden door vrouwtjes los van elkaar in ondiep water afgezet, waarbij het mannetje boven haar de wacht houdt. De larven overwinteren twee of drie keer. Het is een mobiele en zwerflustige soort.