Grote keizerlibel

Grote keizerlibel ( Anax imperator ), vrouwtje eiafzettend

(foto: www.vogeldagboek)

De grote keizerlibel is een opvallende hemelsblauw gekleurde grote libel. Het is een van de grootste libellensoorten in Nederland. Het mannetje heeft een zwarte rugstreep en die van het vrouwtje is bruin. Ze hebben groene ogen en een groen borststuk. De ogen van het mannetje zijn bovenop blauw gekleurd. Het is een algemeen voorkomende soort in het gebied van de Batouwe en het is een agressieve verdediger van zijn territorium. Hij is zo groot dat hij ook op vlinders, grote vliegen en hommels jaagt. Hij eet zijn prooi meestal in de vlucht op. Ze vliegen van half mei t/m eind oktober, maar de grootste aantallen kan je vinden van half juni tot eind augustus. De mannetjes patrouilleren vlak boven het water en de oever, waarbij ze hun achterlijf kenmerkend licht gebogen houden. De vrouwtjes zetten de eieren alleen af in drijvend plantenmateriaal. De larven overwinteren één of twee keer. De soort is veel te vinden bij plassen met voedselrijk water en een basisch karakter. Het water moet snel opwarmen en voldoende ruimte bieden voor de grote territoria van de mannetjes.