Steenrode heidelibel 

Steenrode heidelibel ( Sympetrum vulgatum ), mannetje

(foto: Kees van Rijsbergen)

De Steenrode heidelibel is de meest wijd verbreide heidelibellensoort. Het mannetje, hierboven afgebeeld wordt als hij ouder wordt, het zogenaamde uitkleuren, roder op zijn achterlijf. De soort is te herkennen aan de hangsnor, het zwarte streepje op het voorhoofd dat langs de oogrand naar beneden loopt. Hij heeft een voorkeur voor zonnige wateren met een goede oevervegetatie. De mannetjes zoeken de vrouwtjes in de oevervegetatie. Ze hebben hun eigen territorium en verdedigen deze tegenover andere mannetjes. De eitjes worden in tandem afgezet in de waterkant. De Steenrode heidelibel heeft een éénjarige levenscyclus overwintert als ei. Ze vliegen tot ver in oktober of zelfs november. De eerste echte nachtvorst doet ze verdwijnen.